MarkoFobbaForss

Nuorten ryöstely- ja pahoinpitelyaallon syyt ja seuraukset

Viime päivinä keskustelu on käynyt kiivaana ”pääkaupunkiseudun katujengeistä”, joissa keskustelu on kulminoitunut somessa lähinnä maahanmuuttoon liittyviin ongelmien puimiseksi. Tunnettuun sometapaan osalla keskustelu on lähtenyt täysin laukalle ja erilaista väärääkin tietoa leviää: on levitelty epämääräisiä listoja ja juoruja sekä suunniteltu katupartiointia. Yritän avata mahdollisimman tarkasti mitä tämä ryöstelyaalto pitää sisällään, joten kirjoitus ei ole lyhyt. Malta kuitenkin hetki seurassani.

Onko meillä ryösteleviä katujengejä?

Helsingissä ei ole katujengejä sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta ryöstelevien nuorien ryhmiä kyllä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa katujengit muodostavat hyvinkin tiiviitä ryhmiä ja jopa tappavat toisiaan jengivärien takia. Pohjoismaissa on noussut esille Black Cobras, mutta se ei ole levinnyt vielä toistaiseksi Suomeen. Asiaa on kuitenkin ennakoitu ja sitä varten esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävän toimintalinjan yksi kohderyhmä ovat katujengit, joiden mahdollisesta rantautumisesta Suomeen pyritään keräämään koko ajan aktiivisesti tietoa.

Viime vuoden alussa yhdestä katujengistä oli Helsingissä viitteitä ja asiasta myös uutisoitiin useissa medioissa. Ryhmän kerrottiin koostuvan maahanmuuttajista ja kantasuomalaisista. Ryhmän kerrottiin tehneen ryöstöjä ja pahoinpitelyjä pääkaupunkiseudulla. Käyttäytymisen syyksi arveltiin syrjäytymistä. Selvittelyn jälkeen kyseistä ryhmittymää ei voitu luonnehtia katujengiksi sanan varsinaisessa merkityksessä.

Nyt puheena oleva ryöstöaalto ei ole uusi asia, josta ei olisi ollut aikaisemmin puhetta poliisin toimesta. Nuorisoporukoiden tekemät ryöstöt ja muut hölmöilyt ovat työllistäneet poliisia jo vuosikausia. Tämänhetkiseen ryöstö- ja pahoinpitelyaaltoon liittyen on erikseen uutisoitu esimerkiksi Heurekan, Alppipuiston ja Espoon tapauksista. Asiasta ei ole yleisesti tiedotettu ryöstö- ja pahoinpitelyaaltona, koska poliisillakaan ei välttämättä ole ollut asiasta kokonaiskuvaa hallussa. Tapaukset kun ovat sattuneet eri puolilla pääkaupunkiseutua ja esitutkintaa on suoritettu eri poliisilaitoksilla. Teot eivät ole tapahtuneet aina tietyn saman kiinteän porukan toimesta, vaan kyseessä on ollut useampi eri nuorisoryhmä, joissa porukka on vaihtunut. Jotkut tekijöistä ovat voineet olla myös useamman eri porukan mukana. Kyseessä ei siis ole olleet tietyn kiinteästi määriteltävän katujengin teot, vaan laajemman nuorisoporukan erilaisissa ryhmittymissä tekemät rikokset.

Tekojen sopiminen somessa

Osassa tapauksista nuoriso on viestitellyt somen kautta teoistaan, mutta se ei ole ollut nimittäjänä läheskään jokaisessa tapauksessa. Esimerkiksi itselleni on tullut nettipoliisiurani aikana useampi video vastaan somessa, jossa nuorisoporukka tappelee, tai jopa yksipuolisesti pahoinpitelee tiettyä henkilöä. Tuntuu olevan tavanomaista, että tappeluista ”elvistellään” kaveriporukalle somen kautta ja jossain tapauksissa tappelu on jopa provosoitu sen takia, että kaveri voi kuvata tapauksen kamerakännykällä videolle. Ei myöskään ole tavatonta, että joukkotappeluun kerätään porukkaa soittamalla, joka taas nykyään tapahtuu somen kautta. On myös normaalia sopia tapaamisesta yleisesti somessa, jonka jälkeen tapahtumat johtavat hölmöilyyn riippumatta siitä miten tapaaminen on sovittu.

Tekijöiden motiivi

Ulkomailla esiintyneestä Knock out –pelistä tai kantaväestöön tarkoituksella kohdistuneista rikoksista oli tullut poliisisosiaalityöntekijälle vihiä asiakkaiden toimesta, jonka takia asia mainittiin muistiossa. Tutkinnassa ei kuitenkaan ole selvinnyt, että tällaisia motiiveja olisi ollut. Toki kyseisiä motiiveja on voinut tästä huolimatta esiintyä, mutta laajamittaista se ei missään nimessä ole ollut näiden useiden kymmenien tapausten joukossa. Mielikuva somekeskustelujen perusteella siitä, että kaikki tapaukset olisivat ”lyöntipeliä” tai tarkoituksenhakuisesti kantaväestöön kohdistuneita, on siis väärä.

Yleisemmällä tasolla tekojen motiiviksi on arveltu syrjäytymistä ja järkevän tekemisen puutetta. Uhrien puhelimia on esimerkiksi anastettu ja ne on hajotettu heti teon jälkeen. Taustalla ei siis ole ollut taloudellisen edun saanti, vaan pelkkä turhautuminen ja hölmöily, joka voi kummuta omasta huono-osaisuudesta. Mukana on tietty ollut myös taloudellisen edun tavoittelua.

On myös erittäin tärkeää, että uhria ei unohdeta. Riippumatta teon motiiveista ja taustoista, mikään syy ei oikeuta ryöstelyä tai pahoinpitelyjä. Syiden ja motiivien tiedostaminen auttaa kuitenkin kohdistamaan toimiaan tulevien tekojen ennalta ehkäisemiseksi. En ole nähnyt hirveästi somessa huolestuneita keskusteluja siitä, onko uhrien asema kunnossa ja ovatko he saaneet riittävää apua rikoksen jälkeen. Tämä tuppaakin jäämään helposti lynkkaamismielialan jalkohin.

Helsingin poliisilaitoksen osalta uhreihin on oltu yhteydessä varsinaisen tutkijan lisäksi myös moniammatillisen työryhmän toimesta, jossa uhrien avuntarvetta on kartoitettu. Tarvittaessa henkilöt ohjataan esimerkiksi Rikosuhripäivystyksen toiminnan piiriin.

Onko tekijöiden etnisellä tai maahanmuuttotaustalla väliä?

Maahanmuuttoon liittyen asiallista ja objektiivista keskustelua on vaikea saada aikaan etenkin somessa. Tosin mediakin käyttää mieluummin mustavalkoisia kommentteja uutisoinnissaan. Maahanmuuton kohdalla menee faktat ja tunteet monesti sekaisin. Jos tarkastellaan ryöstelyaaltoa, ei kyseessä ole etninen ongelma, mutta asia liittyy maahanmuuttoon. Ihonväri ei tee henkilöstä ryöstelijää, mutta henkilön taustalla on suuri merkitys. Maahanmuuttajilla on esimerkiksi selvästi keskiarvoa korkeampi vaara syrjäytyä kantaväestöön nähden, joka koskee myös toisen polven maahanmuuttajia. Vanhemman on esimerkiksi vaikea opettaa lapselle yhteiskunnan tapoja, jos hän itse elää osittain sen ulkopuolella. Mukana on kuitenkin ollut myös kantasuomalaisiin kuuluvia, joten kyseessä ei sinänsä ole maahanmuutto-ongelma. Onpa niinkin käynyt, että kantasuomalaiset nuoret ovat ryöstäneet maahanmuuttotaustaisia nuoria.

Vaikka henkilö olisi syntynyt Suomessa ja puhuisi täydellistä suomea, voivat hänen vanhempansa olla kielitaidottomia. Kielitaito on kuitenkin yksi tärkeimmistä seikoista yhteiskuntaan integroitumisen kannalta ja sen vaikutukset näkyvät myös maahanmuuttajien suomea puhuvien lasten arjessa. Kielimuurin takia lapsen ongelmat voivat jäädä huomiotta, koska esimerkiksi koulun lähettämään wilma-viestiin ei reagoida vanhempien kielimuurin takia.

Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on kantasuomalaisiin verrattuna kieleen ja kulttuuriin liittyviä ongelmia, mutta myös ennakkoluulojen aiheuttamia lisähaasteita. Kantasuomalaisissa perheissä lapsen syrjäytymisen taustalla on monesti vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, mutta vaikka lapsi olisi ns. hyvästä perheestä, näkyy lapsen huomioimatta jättäminen myös heidän kohdallaan lapsen arjessa.

Tiedottamisen paradoksi

Tiedottamisen osalta maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ovat arkoja. On tietynlainen paradoksi, että tiedottaa maahanmuuttoon liittyvästä ongelmasta miten vain, niin aina syntyy asiatonta meteliä. Tilanne on hieman sama kuin tiedottamisen harkitseminen epämääräisen lapsia autoon houkuttelevan henkilön tai vaikka netissä leviävän koulu-uhkauksen kohdalla:  tiedottamisella voidaan jopa lisätä paniikkia ja hätää.

Selvää on, että maahanmuuttoon liittyvä tiedottaminen ei ole aina ollut riittävän avointa ja aktiivista viranomaisten toimesta, vaikka sitä ei ole esimerkiksi poliisin osalta yritetty erikseen rajoittaakaan. Sama kuva on tullut monelle myös tiedotusvälineiden kohdalla. Koetaan, että on osittain haluttu piilotella maahanmuuttoon liittyviä ongelmia rasististen ja vihamielisten kommenttien takia. Täytyisikin löytyä balanssi sen suhteen, että maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista tiedotettaisiin riittävän avoimesti, mutta kuitenkin leimaamatta jotain tiettyä ryhmää.

Avoimella tiedottamisella saataisiin faktatieto esille ja perättömistä epäilyistä päästäisiin eroon. Tällöin somessakaan ei pääsisi niin helposti ratsastamaan rasistisilla kommenteilla ja jos havaitaan ongelma, se ratkaistaan peittelyn sijaan.

Ongelmasta eroon

Mitä sitten lääkkeeksi nuorten ryöstely- ja pahoinpitelyaaltoon? Jos somen kommentteja uskoisi, olisi lääke ”ysimillinen burana” tai potku persauksille ja ulos maasta. Oikeusvaltion puitteissa väkivalta ei ole vaihtoehto ja maasta poistaminenkin on väärä valinta. Jos puhutaan Suomessa syntyneistä nuorista, niin riippumatta heidän taustoistaan, ei henkilön maasta poistaminen ole ratkaisu. Näin voi tietenkin olla maahan tulleen ulkomaalaisen aikuisen kohdalla, joka alkaa tehtailla rikoksia, mutta ei Suomessa syntyneen lapsen.

Useat nyt rikoksiin syyllistyneistä nuorista eivät olleet poliisille entuudestaan tuntemattomia. Monet heistä ovat olleet poliisin kanssa tekemisissä ja moni on jo ollut lastensuojelun asiakas. Yhteiskunnan täydellinenkään tukiverkko ei takaa sataprosenttista syrjäytymisen estämistä, mutta nykytilanteessa on ainakin parantamisen varaa.

Tarvitsemme viranomaisten aktiivista ja saumatonta tietojenvaihtoa, poliisin voimavarojen kohdistamista nuorten rikoksiin, resursseja lastensuojeluun sekä järjestöjen ja nuorisotoimen tarjoamaa järkevää tekemistä. Kaikki nämä toimet vaativat taloudellista panostamista, joka on nykypäivänä kiven alla. Vaikka lukuja on vaikea esittää, ennalta estävät toimet jo ongelmavaiheessakin olevalle nuorelle maksavat yleensä itsensä moninkertaisina takaisin.

Emme myöskään tarvitse yhtään enempää mustavalkoista keskustelua, jossa maahanmuuttajat koetaan pelkkänä uhkana. Tämä on omiaan lisäämään kaikkien Suomessa asuvien turvattomuutta, riippumatta siitä onko kyseessä kantasuomalainen tai maahanmuuttotaustainen henkilö. Tämä johtaa pahimmillaan tietynlaiseen kilpavarusteluun, jossa kantasuomalaiset perustavat lynkkaamispartioita ja asiallisestikin elävät maahanmuuttajataustaiset varustautuvat kättä pidemmällä suojelutarkoituksessa. Poliisi on kuitenkin tässäkin tapauksessa ottanut jo useamman henkilön kiinni ja selvittelee asiaa. Annetaan siis poliisin hoitaa sille kuuluvat tehtävät.

Keskustelu ei saa olla mustavalkoista siinäkään mielessä, että maahanmuuttoon liittyvien ongelmien asiallinenkin esille tuominen leimaataan rasistiseksi. Esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvien ongelmien peittely tai ylisilottelu voi tuottaa enemmän rasismia kuin rasistinen viesti, joka herättää lähinnä surua kirjoittajan elämänkatsomusta kohtaan.

Mitä sinä voit tehdä tilanteen parantamiseksi? Teetkö sen esimerkiksi jakamalla oletettujen tekijöiden listaa somessa ja levittämällä olemattomia juoruja tapahtumiin liittyen. Yrittäisitkö kohdata jokaisen ihmisen ilman ennakkoluuloja ja säilyttäisit malttisi myös nettikeskustelussa. Olisiko rakentava ja objektiivinen keskustelu kuitenkin parempi ratkaisu kuin pelkkä tunteella rähjääminen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

26Suosittele

26 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (69 kommenttia)

Matias Härkönen

Hyvin kirjoitettu. Paras lääke kaikkeen on yleensäkin avoimuus. Jos asioista ei voida puhua, se nimenomaan ruokkii kaikkia ääripäitä.

Käyttäjän amgs kuva

Samaa mieltä Matiaksen kanssa, mutta avoimuuden nimessä pitää esittää paikansa pitäviä asioita. Tällä kirjoituksella Marko Forss kumoaa perussuomalaisen kansanedustajan Packalenin yleistäviä väitteitä. Kiitoksia tästä kirjoituksesta, Marko Forss!

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Hyvä analyysi.

Mutta kun maahanmuutosta on kielletty puhumasta, niin eikö ole aika myöhäistä kertoa niiden perheiden ja koulunkäyntein ja yhteiskuntaan sopeutumisen ongelmista?

Miks vasta nyt saa asiasta puhua?

Oon sitä mieltä, että avoimmuus on puuttunut maahanmuuttajien ongelmista.

Käyttäjän amgs kuva

Valitettavasti medioissa ja somessa muusta ei kerrota kuin ongelmista. Missä ovat myönteiset uutiset, tarinat ja kannanotot maahanmuutosta ja maahanmuuttajista? Kielteisyys myy.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Jonkin verran oon lukenut esimerkiks sinun kirjoituksia, mutta ei ole ainakaan minun muistissa, että olisit kertonut maahanmuuttajien ongelimista muuhun väestöön nähen.

Miks nyt vasta asioista kerrotaan, jos ongelmat on olleet tiedossa jo vuosia, niihinhän olis pitäny vaikuttaa.

Backlen ei ole ongelmaa aiheuttanut, vaan koittaa kertoa juuri niistä ongelmista mihin esimerkiks vihervasemmistot eivät ole päästäneet poikkeamaan.

Eli väärää puuta haukkuu silloin kun haukkuu uutistentuojaa kuin sellaista joka peittelee ja salailee tulevan.

Se on avoimmuutta.

Käyttäjän amgs kuva
Ana María Gutiérrez Sorainen Vastaus kommenttiin #5

Tässä ei keskustella muista blogisteista vaan Forssin esittämästä aiheesta. Sen verran kuitenkin, että näkökulmani on vain vastaus siihen yleiseen kielteiseen trendiin, joka on jo jatkunut ainakin neljä vuotta (kunnallisvaaleista 2008 -lähtien) Vaihtoehtoja pitää aina olla.

Packalén väitti, että maahanmuuttajataustaisten nuorten väkivallan takana oli rasismia kantaväestöä kohtaan ja nyt katupartioitakin järjestetä! Väärä tieto on arvokas vain sille, joka sitä tarvitsee.

Niin kauan kuin muistan Rautatieaseman ympäristössä liikkuvista nuorista on kerrottu tarinoita. Kuten Forss toteaa aina ja ennen ongelmia nuorison parissa on ollut. Nyt sopivasti vaalien alla ongelma nostetaan esiin maahanmuuttokysymyksenä.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #8

Maahanmuutosta on puhuttu myös koko vaalien väliaika, eikä ole pelkkä vaalikamppailu kyseessä.

Kyllä ne "tarinat" on pitkälle tosia.
Mutta jos syihin ei poiketa, meillä on vielä isompi ongelma edessä.

Maahanmuuttajia tulee ainavain lisää maahamme, ja jos niiden henkisiä ja muita ongelmia ei ratkota, niin nämä ongelmat vain isonee sitä mukaa kuin väki lisääntyy, sitä tuskin kukaan haluaa.

Vihervasemmisto ei halua asiaa korjata, vaan haluaa suureen ääneen haukkua muut suomalaiset suvaitsemattomiks.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #8

Ana Maria.
Vielä lisään, kun sanoit että puhutaan Fobban blokista.
Niin eikö tuo ole sitä juttua mikä olis pitäny jo kauan sitten tuoda julkisuuteen, leimaantumata rasistiks tai fasistiks.
Vihervasemmisto ei ole siihen antanut mahollisuutta..

(Fobban blokista pätkä)

""Onko tekijöiden etnisellä tai maahanmuuttotaustalla väliä?

Maahanmuuttoon liittyen asiallista ja objektiivista keskustelua on vaikea saada aikaan etenkin somessa. Tosin mediakin käyttää mieluummin mustavalkoisia kommentteja uutisoinnissaan. Maahanmuuton kohdalla menee faktat ja tunteet monesti sekaisin. Jos tarkastellaan ryöstelyaaltoa, ei kyseessä ole etninen ongelma, mutta asia liittyy maahanmuuttoon. Ihonväri ei tee henkilöstä ryöstelijää, mutta henkilön taustalla on suuri merkitys. Maahanmuuttajilla on esimerkiksi selvästi keskiarvoa korkeampi vaara syrjäytyä kantaväestöön nähden, joka koskee myös toisen polven maahanmuuttajia. Vanhemman on esimerkiksi vaikea opettaa lapselle yhteiskunnan tapoja, jos hän itse elää osittain sen ulkopuolella. Mukana on kuitenkin ollut myös kantasuomalaisiin kuuluvia, joten kyseessä ei sinänsä ole maahanmuutto-ongelma. Onpa niinkin käynyt, että kantasuomalaiset nuoret ovat ryöstäneet maahanmuuttotaustaisia nuoria.

Vaikka henkilö olisi syntynyt Suomessa ja puhuisi täydellistä suomea, voivat hänen vanhempansa olla kielitaidottomia. Kielitaito on kuitenkin yksi tärkeimmistä seikoista yhteiskuntaan integroitumisen kannalta ja sen vaikutukset näkyvät myös maahanmuuttajien suomea puhuvien lasten arjessa. Kielimuurin takia lapsen ongelmat voivat jäädä huomiotta, koska esimerkiksi koulun lähettämään wilma-viestiin ei reagoida vanhempien kielimuurin takia.

Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on kantasuomalaisiin verrattuna kieleen ja kulttuuriin liittyviä ongelmia, mutta myös ennakkoluulojen aiheuttamia lisähaasteita. Kantasuomalaisissa perheissä lapsen syrjäytymisen taustalla on monesti vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, mutta vaikka lapsi olisi ns. hyvästä perheestä, näkyy lapsen huomioimatta jättäminen myös heidän kohdallaan lapsen arjessa.""

Käyttäjän amgs kuva
Ana María Gutiérrez Sorainen Vastaus kommenttiin #17

Tuo tieto sitaatista ei ole mitään uuttaa. Se on esitetty aieminkin julkisuudessa eri tutkijoiden aineistoissa, mutta koska vaikkapa maahanmuuttajaperheistä kirjoittavien näkökulma ei ole tarpeeksi "kriittistä" ja se kriittisyys tässä tarkoittaa kielteistä yleistämistä, niin tutkijat evät ole saaneet kiitoksia vaan pahimmassa tapauksessa tappouhkauksia. Esimerkiksi Ranskan mellekoiden yhteydessä on puhuttu siitä.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #21

Jaa?
Kyllä minäkin oon nähny aloituksia kirjoituksista, mutta sitten on tullu joku sanomaan kirjoitusta epätasaarvoseks ja suvaitsemattoman rasistiseks.

Mutta en ole esimerkiks sinun nähny kirjoittavan aiheesta kuten tuolla aikaisemmin totesin, eli sellaisten jotka ei saa rasistin leimaa otsaansa.

Jos joku muu sitten kirjoittaa aiheesta, niin aletaan haukkumaan itse kirjoittajaa, eikä kommentoida itse kirjoitusta.

Matias Härkönen

Olen kyllä eri mieltä tuosta. Melkein joka kerta kun olen esim. viikonlopun hesarin päässyt lukemaan, on siellä ollut joku maahanmuuttaja myönteisesti esillä. Ja hyvä niin, saakin olla.

Mutta jos mietitään uutisointia, niin ei ne yleensäkään ole vain "positiivisia" uutisia, vaan yleensä uutisoidaan kun jotain negatiivista tapahtuu. Jos tekijänä on maahanmuuttaja, tuntuu siltä että media on jo valmiiksi vähän varpaillaan eikä tiedä mitä ja miten uutisoida. Hyvänä esimerkkinä on esim. se, että Iltasanomat ja maikkari sulkee heti kommentointipalstansa jos kyseessä on maahanmuuttajan tekemä teko. Iltasanomillakin on ennakkotarkastus päällä, joten ihan hyvin he voisivat poimia sinne vain asialliset kommentit. Ja heti kun mennään tuolle tielle että aihe on tabu, niin se ruokkii trolleja ja muita ääripäitä. Kun päämediat ei uutisoi kaikkea avoimesti, vaihtoehtomedioissa alkaa kuhina.

Tämän takia tarvitsemme avoimempaa tiedottamista. Jos poliisin tiedottaminen kangertelee, niin joku varmasti hankkii ne tiedot jostain. Silloin myös riski virheille kasvaa.

Käyttäjän amgs kuva
Ana María Gutiérrez Sorainen Vastaus kommenttiin #7

Suomen mediakenttä koostuu muusta kuin yhdestä Helsingin Sanomista. Oletan, että somessa Helsingin Sanomien merkitys on vähäistä osittain lehden linjan takia. Viikossa saa lukea vain 5 juttua maksutta.

Matias Härkönen Vastaus kommenttiin #9

Hesari oli vain esimerkki. Kyllä monet muutkin mediat huomioivat maahanmuuttajia positiivisesti. Husu pitää radio ohjelmaa Ylellä viikottain, Wali Hashi on erinomainen ja rohkea toimittaja jota näkee paljon mediassa.

Googlella ensimmäinen hakuosuma sanalla menestyneet maahanmuuttajat on Hommaforum :D

http://hommaforum.org/index.php?topic=54063.0

Ps. Kannattaa asentaa selaimeen Cookies poisto ohjelma. Mulla poistaa automaattisesti aina kun sulkee selaimen. Hesariikin saa lukee niin paljon ku haluaa..

Käyttäjän eerojalkanen kuva
Mari Yritys

Kiitos Fobba. Tasapuolinen ja hyvä kirjoitus vaikeasta asiasta.

Käyttäjän JotuKarjalainen kuva
Jotu Karjalainen

Siinä kun Packalen ansiokkaasti nostaa maahanmuuttoon liityvien väkivaltaisten ilmiöiden lisääntymisen niin suvisääripää haluaa keskustella pelkästään Packalenista, Suomi on jotenkin sairas yhteiskunta jossa ei ongelmista voida keskustella ilman hillitöntä rasistiksi leimaamista.

Käyttäjän amgs kuva

Kuka täällä puhuu rasismista? -Toki Packalen puhui siitä ja sinä Jotuseni. Muuten mukava nähdä sinua täällä.

Käyttäjän JotuKarjalainen kuva
Jotu Karjalainen

Ei Anakaan nyt niin sokea ole ettei ole huomannut rasismi leimakirveen käyttöä.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Karjalainen:
"Packalen "ansiokkaasti" nostaa maahanmuuttoon liittyvien väkivaltaisten ilmiöiden lisääntymisen".

Packalenin ansioksi luen lähinnä ulkomaalaisvihamielisen ja syrjäytymistä edesauttavan puheenvuoron aiheuttaman vastareaktion. On ollut hyvä huomata, ettei Suomi ole kaikesta huolimatta rasistinen maa.

Maahanmuuttajien leimaaminen väkivaltaisiksi on leimaavaa sekin. Samoin leimaavaa on, että väkivalta-aalto leimataan maahanmuuttopolitiikan aikaansaamaksi.

Löysit jo oman blogini aiheesta.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

"Syrjäytyminen" on joko pelkkää ääntelyä tai sitten epäanalyyttinen kehäpäätelmä, jossa syy määritellään seurauksen perusteella ja jälkeen.

Kaikki tekijät eivät ole syrjäytyneitä(jos kerran pitävät yhteyttä somen kautta), eivätkä ainakaan kaikki syrjäytyneet ole väkivaltaan taipuvaisia. "Syrjäytyneisyyden" osoittaminen leimaa kaikkia oikeasti syrjäytyneitä. Väkivallan ehkäisemiseksi pitää keskittyä siihen, eikä aina kaikkeen muuhun mahdolliseen.

Ulkomaisten tutkimusten, kuten saksalaisen KFN-instituutin laajan kartoituksen, mukaan maahanmuuttajataustaisten nuorten väkivaltakäyttäytymiseen on myös kulttuurisidonnaisia syitä liittyen erityisesti sukupuolinormeihin. Tämän toteaminen ei ole maahanmuuttovastaista saati rasistista.

Joku 16-vuotias ei todennäköisesti hyväksy sitä tulkintaa, että hän yleensä voisi olla syrjäytynyt. Väittämä ei edistä asianomaisen integroitumista vapaamielis-demokraattisen yhteiskunnan perusarvoihin. Suomalaisessa äärimmäisen normatiivisessa ja kontrollipainotteisessa yhteiskunnassa ei nyt enää tarvita lisää "saumatonta tietojenvaihtoa eri viranomaisten kesken" vaan pikemminkin autonomista mutta väkivallatonta vapauden tilaa nuorille.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

Aamen. Tähän mennessä ehdottomasti paras puheenvuoro aiheesta!

Käyttäjän JormaHrknen kuva
Jorma Härkönen

Nettipoliisilta hyvä ja selventävä kirjoitus, kiitos siitä.

Toivottavasti tämän Forssinkin mainitseman lynkkausmielialan synnyttänyt kansanedustaja Packalen lukee tämän, menee peilin eteen ja häpeää. Hän on nimittäin harkitsemattomuudellaan ja poliittisella pisteiden keruullaan vahingoittanut toimessa olevien ja tätä tapausvyyhteä käsittelevien poliisienkin työtä.

Toivottavasti kaikki huomaavat myös kirjoituksessa olleen selvän vetoomuksen: antakaa poliisille työrauha. Kyllä minä ainakin luotan siihen, että Suomen poliisiviranomaiset osaavat hoitaa tämän nuorisojoukon rikosvyyhden ja sen seurannaisvaikutukset ammattitaitoisesti.

Pitäkää nyt ihmeessä myös huolta, että laittomien "katupartioiden", joilla Suomen Vastarintaliike jo julkisesti elvisteli eilen, syntyminen estetään alkuunsa. Se tässä nyt vielä puuttuisi, että uusnatsit marssisivat mukamas suojelupartioina pitkin katuja Unkarin malliin.

Jaakko Häkkinen

Erinomaisen perusteellinen ja selventävä kirjoitus! Ja mikä tärkeintä, puolueeton.

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka

Joo ei toi mikään uusi ilmiö ole. Röökiä ja rahaa pummaavia, repuille ja taskuille tunkevia afrikkalaistaustaisia "kaveriporukoita" pyöri rautatieasemalla, asematunnelissa ja muualla keskustan alueella jo omassa nuoruudessani 90- luvun puolenvälin jälkeen. Röyhkeää ja lukumääräiseen ylivoimaansa perustuvaa ahdistelua se oli silloin. Jos kellä uhreista riitti kantti ja omat kyvyt asian hoitamiseen itse "hands on" menetelmin tai painokkain kehotuksin häipyä silmistä, selvisi homma helposti siihen aikaan. Nyt voi olla eri meininki, en tiedä. Ärsyttävää se oli jo silloin...

Mika Samuel Kiekkijev

Onko Helsingistä siis katujengit kadonneet jossain välissä, kun jo 70-80 luvun taitteessa niitä oli olemassa?

Vai onko niille nyt luotu jotkin tarkat kriteerit ja jos on, niin missä kriteereihin voisi tutustua, liivijengien katoamista odotellessa?

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Seuraavalla kerralla yritän kohdata ryöstäjäni ilman ennakkoluuloja ja malttini säilyttäen ymmärtäen, että ryöstöt ja muut hölmöilyt ovat aina kuuluneet kaveriporukoiden aktiviteetteihin :)

Käyttäjän PauliVennervirta kuva
Pauli Vennervirta

Ei ole syytä. Sen kerran kun minut on yritetty ryöstää (kantasuomalainen päihdeongelmainen) tein vastarintaa ja säilytin rahani.

Asian taustojen ymmärtäminen ei ole samaa kuin hyväksyminen.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Anteeksi-pyyntöni unohtui. Anteeksi !

Käyttäjän MaritaMarttio kuva
Marita Marttio

Pauli, kiitos tästä puheenvuorosta. Sama täällä. Hyvin pukeutunut, nuori, komea kantasuomalaistyyppi ilmoitti kylmän rauhallisesti ottavansa minulta kellon, jos en suostu antamaan rahaa. Raamikkaan mieheni paikalle tulo katkaisi tämän ryöstöyrityksen. Nelikymmenvuotisen Helsingissä asumisen aikana minua ei ole uhannut yksikään maahanmuuttaja.

Käyttäjän eerojalkanen kuva
Mari Yritys Vastaus kommenttiin #64

No, sekä Marita että Pauli eivät kuulu tähän katujeng.. anteeksi -porukoiden väkivallan kohderyhmään. Vai oletteko kenties 10-18-vuotiaita pelokkaita poikia?

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Itseäni ei ole koskaan yritetty ryöstää. Ei ole siis seuraavaa kertaa.
Toki on ollut tilanteita missä tarvitaan tiettyä vakuuttavuutta, mutta puhumiseen se on jäänyt.

Slti en kiellä mahdollisuutta että levoton nuorisojengi yrittäisi puhdistaa tämmöisen äijän. Jos en ole ilmeisen humalassa, pyrkimykset jäänevät sikseen. Jos olen ympäripäissäni, sokellan ruotsia ja esiinnyyn liki parhaassa puvussani, todennäköisyyttä on. Valitettavasti.

Olen ollut "Murmanskin yössä" aika hankalassa tilanteessa. Mitään viitteitä etnososiaalisesta valikoitumisesta ei ollut, paitsi oma ja kavereitteni kansallisuus. Sillä kertaa ei kovin painavaa kamaa. Toisella kertaa ehkä paremmin.

En kuitenkaan halua tällä ilmaista sellaista, ettenkö olisi aidosti huolissani nuorisoryhmien tai -kokoontumien harjoittamasta raa'asta väkivallasta toisia samanikäisiä tai nuorempia kohtaan. Siinä ei ole mitään vähättelemistä.
Eikä siinä pitäisi olla saumaa poliittisten irtopisteitten keruuseen.
Se on yksinkertaisesti rumaa, huolestuttavaa ja toisille nuorille vaarallista.

Jouni Nordman

Avoimuus purkaa epätietoisuutta, mutta miksi avomuus on niin vaikeaa? Tähän on varmaan etsittävä vastausta vihervasemiston suunnalta, jossa maahanmuuttoa ei nähdä kuin positiivisesta valossa, eikä hyväksytä sen negatiivista puolta laisinkaan. Tähän kun liitetään somen tuoma tiedonvälityksen nopeus, jossa tietolehti nopeammin kuin kulovalkea, niin asioista kokonaiskuvan esittämisen puutteellisesti, sekä kysymyksiin vastaaminen ne poistamalla, johtaa käytäntöön jossa lääke on "9mm burana", sillä ongelman ratkaisu malli joissain kansan ryhmissä hoidetaan tällä tavalla. Eli Poliisi näissä asioissa kannattaa mieluummin kannattaa avoimuutta, jossa huhuilta saadaan leikattua siivet nopeasti, sillä poliisin yksi päätehtävä on aina lisävahinkojen estäminen, näissä asioissa se on avoimuus.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Blogi oli melko pitkä, mutta siinä mainittiin vain lyhyesti uhrien kohtalo:
"Helsingin poliisilaitoksen osalta uhreihin on oltu yhteydessä varsinaisen tutkijan lisäksi myös moniammatillisen työryhmän toimesta, jossa uhrien avuntarvetta on kartoitettu."

Mitä uhreille on tapahtunut aineellisten menetysten ja henkilökohtaisen koskemattomuuden osalta? Kyllä siitäkin on kyselty, mutta vain vähän tietoa on tarjolla.
Onko uhreille merkitystä sillä, oliko kyseessä "jengi sanan varsinaisessa merkityksessä", vai toimiko kussakin tapauksessa jokin vaihteleva "ryöstelevien nuorten ryhmä"?

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

"Mielikuva somekeskustelujen perusteella siitä, että kaikki tapaukset olisivat ”lyöntipeliä” tai tarkoituksenhakuisesti kantaväestöön kohdistuneita, on siis väärä."

Kiitos hyvästä tekstistä, Fobba, ja toivottavasti tämä tieto ja moni muu rauhoittaa vähitellen keskustelun oikeisiin mittasuhteisiin. Minua on kiusannut, että poliisin työtä on häiritty kaaoksella ja poliisista maalattiin kuvaa salailevana ja epäluotettavana. Aikuisten pitäisi ymmärtää paremmin.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

M. Forss: "Onpa niinkin käynyt, että kantasuomalaiset nuoret ovat ryöstäneet maahanmuuttotaustaisia nuoria."
Herää kysymys, onko tämänkin suuntainen aktiivisuus lisääntynyt, vai nousiko se blogissa esille lähinnä rauhoittavan tasapainottelun tai sen erityisyyden vuoksi? Mitä kertovat poliisin tiedot tästä?

Käyttäjän timovaittinen kuva
Timo Vaittinen

"Käyttäytymisen syyksi arveltiin syrjäytymistä."

Ilmeisesti tämän lähes Nobel-luokan analyysin suorittajana on toiminut H:gin poliisilaitoksen jokin superyksikkö, näin tekstistä ymmärsin.

Tällainen "Yhteiskunnan vika, ja sen syrjäyttämät pahoinpitelijä nuoret ovat myös uhreja, he pahoinpitelevät viattomia kaduilla vain omaa pahaa oloaan - ja tietysti tämän pahan olon poistaminenkin on minkäs muun kuin samaisen yhteiskunnan tehtävä" on erittäin epäterve lähestyimistapa vakavaan asiaan, ja samalla niin yhteiskunnan vastuun pakoilua kuin sitä kautta pahoinpitelijän vastuun pakoilua rikoksistaan.

Fakta on, että aniharva ns. syrjäytynyt nuori lähtee kadulle viattomia lapsia ja nuoria pahoinpitelemään, syystä että on syrjäytynyt.

Peräänkuulutan yksilön vastuuta, se on kaiken avain, sillä ei kukaan muu vastaa nuoren valinnoista (hänen puolestaan) kuin nuori itse - ei kukaan. Elämä on sarja valintoja ja niistä (myös vääristä) on kannettava jokaisen myös vastuu. Näin yksinkertaista.

Mikä on siis ratkaisu? Kuinka nämä raukkamaiset pelkurit saisi laitettua kuriin ja järjestykseen? Aluksi rangaistusasteikkomme täysremontti ihmisen henkeen- ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa olisi tie oikeaan suuntaan, mielestäni.

Käyttäjän MarkkuJohannesLikitalo kuva
Markku Likitalo

On ihan järjellistä toimintaa puhua maahanmuuttajista positiiviseen sävyyn, siksi että he tuntisivat itsensä hyväksytyiksi ja sopeutuisivat helpommin suomeen. Silloin kaikilla on kivempaa, eix jeh?

Ilkka Huotari

Syrjäytyminen mainittiin kai 5 kertaa. Olisi kiva tietää tarkemmin miten tämä on todettu. Ovatko kaikki olleet työn ja opiskelujen ulkopuolella?

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

kiitos tästä blogista fobba, jos minut ryöstetään ja/tai pahoinpidellään niin lupaan olla ymmärtäväisempi. eihän nämä nuoret voi mitään sille että ovat syrjäytyneitä, kyllä sitä pitää ymmärtää että myös tekijät ovat uhreja vaikka itse yksin teho-osastolla makaisikin!

Käyttäjän JuhaniKleemola kuva
Juhani Kleemola

Olipas poliisi nähnyt vaivaa selvittäessään mitä EI OLE ollut tai EI OLE tapahtunut. Tässä yhteenvetoa suoraan blogista poimittuna:
1.ei ole katujengejä
2.ei ole black cobras
3.ei ole uusi asia ("nuorisoporukat ovat tehneet tätä jo vuosia")
4.ei ole yleisesti tiedotettu (muistakaan tällaisista laajamittaisista lapsiin kohdistuneista väkivaltakampanjoista)
5.ei ole ollut asiasta kokonaiskuvaa (poliisilla)
6.ei ole olleet tietyn kiinteästi määriteltävän katujengin tekosia
7.ei ole ollut nimittäjänä (some)
8.ei ole tavatonta, että joukkotappeluun kerätään porukkaa soittamalla
9.ei ole selvinnyt, että tällaisia (kantaväestöä kohtaan olevia) motiiveja olisi ollut
10.ei ole ollut laajamittaisia (kantaväestöä kohtaan olevia) syitä, vaikka niitä on saattanut olla
11.ei ole ollut taloudellisen edun saanti (syynä)
12.ei ole etninen ongelma, mutta asia liittyy maahanmuuttoon
13.ei ole maahanmuutto-ongelma (koska mukana on kanta-suomalaisia)
14.ei ole aina ollut riittävän avointa (maahanmuuttoon liittyvää) tiedottamista
15.ei ole esimerkiksi poliisin osalta yritetty erikseen rajoittaakaan (samaa tiedottamista)
16.ei ole vaihtoehto (väkivallalla uhkailu pahoinpitelijäryhmää kohtaan). Sana "väkivalta" tuli ensimmäisen kerran esiin vasta kun käsiteltiin kantaväestöä.

Ansiokas blogikirjoitus. Suurimmassa osassa lauseita arvon poliisi oli selvitellyt mitä EI OLLUT tapahtunut. Ehkä seuraavaksi olisi arvon poliisin aika selvittää mitä ON tapahtunut. Suorittaa ns. rikostutkimus. Poliisit saavat siitä palkkansa. Jätetään yhteiskunnallispoliittiset selittelypuheenvuorot muille, eikö niin Fobba?

Rikostutkimuksen alkuun päästään täältä:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rikostutkimus

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Kleemolaa voinee maallikkona yllättää, että rikostutkinta tuottaa myös poissulkevia tietoja (jollaisia Forss luettelee kertomatta muita johtopäätöksiä).

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän JuhaniKleemola kuva
Juhani Kleemola

Liikuttavaa. Tehdäänpä katsaus siihen mikä on arvon poliisille tullut selväksi.
1. keskustelu on käynyt kiivaana
2. keskustelu on kulminoitunut somessa lähinnä maahanmuuttoon
3. on levitelty epämääräisiä listoja ja juoruja
4. on suoritettu esitutkintaa
5. on viestitelty ("nuoriso":n kesken)
6. on normaalia sopia tapaamisesta somessa (tapaaminen=kokoontuminen väkivallantekoon)
7. tapahtumat johtavat hölmöilyyn (poliisille on siis selvinnyt että porukalla pahoinpidellyt, potkitut ja puukolla pistetyt 10-13 vuotiaat ovat joutuneet hölmöilyn, ei pahoinpitelyn kohteeksi)
8. on voinut esiintyä motiiveja (pahoinpidellä nimenomaan kantasuomalaisia)
9. on arveltu motiiviksi syrjäytymistä
10. on arveltu motiiviksi järkevän tekemisen puutettan
11. on anastettu puhelimia, jotka heti on särjetty
12. on arveltu motiiviksi turhautumista
13. on arveltu motiiviksi hölmöilyä
14. on arveltu motiiviksi "taloudellisen edun tavoittelua" (=ryöstämistä)
15. keskustelu ei ole objektiivista
16. maahanmuuttajilla on syrjäytymisvaara
17. maahanmuuttajien vanhemmilla on vaikeaa
18. kielitaito on tärkeää
19. on kielimuuri
20. maahanmuuttajilla on kieleen ja kulttuuriin liittyviä ongelmia
21. kantasuomalaisilla on alkoholi ja mielenterveysongelmia
22. tiedottaminen (poliisin) on vaikeaa
23. aina tulee asiatonta meteliä (kun tiedotetaan)
24. pitää saada lisää rahaa

Kaikkea muuta on selviteltu ja sosiaalipoliittiset johtopäätökset vedelty, paitsi itse rikosten selvittely on jäänyt lapsipuolen asemaan. Vai kuuluuko sosiaalipolitikointi nykyaikaisen rikostutkimuksen työkaluihin?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #41

Mistäs Kleemola tietää, että rikosten selvittely olisi lapsipuolen asemassa?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän JuhaniKleemola kuva
Juhani Kleemola Vastaus kommenttiin #42

Tietää siitä kun vakavin, järjestelmällinen lapsiin kohdistettu väkivaltakampanja jatkosodan jälkeen on tutkinnassa saanut nimen "hölmöily", ja kun muut havainnot liittyvät pikemminkin kansalaiskeskusteluun ja poliisina olemisen vaikeuteen.

Ja jos kämäräinen tietää laajemman nyrkkiä naamaan ja puukolla jalkaan tyylisen nuorisokampanjan, niin mielelläni kuulisin siitä.

Ai niin: onkos se poliisilta asianmukaista toimintaa, kun tässä vaiheessa (ennen oikeuskäsittelyä) asettuu avoimesti pahoinpitelyporukan tekoja selittelevään sakkiin, ja samalla viittaa pahoinpitelijöihin kriittisesti suhtautuvien rasistisiin kantoihin. Katsos kun tällaiset lausunnot vaikuttavat asianosaisien uhrien asemaan.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #44

Jos Kleemola haluaa jatkaa tätä paikallaan polkevaa keskustelua, sen kun vaan, minä lopetan.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän JuhaniKleemola kuva
Juhani Kleemola Vastaus kommenttiin #47

Siitä vaan. Katsos, jotkut meistä kokevat varsin epäoikeudenmukaiseksi sen että raukkamaisia tyrmäysiskuja ja puukotuksia "paremman tekemisen puutteessa" keppostelevien huligaanien tekemisiä piilotellaan, selitellään ja puolustellaan kymmenien virkamiesten toimesta.

Suosittelen katsomaan youtubesta pätkiä näistä yhden nyrkiniskun törmäyksistä. Eivät ole ollenkaan mukavaa katsottavaa. Sellaisen tulo Suomeen pitää ehdottomasti estää.

Pekka Heliste Vastaus kommenttiin #44

Hyvä propagaadajuttu, niin tekijät kuin uhrit ovat 12-20-vuoiaita nuoria, mutta asia esitetään kuin tekijöinä olisivat aikuiset , huomattavasti lapsia vanhemmat.

Käyttäjän JuhaniKleemola kuva
Juhani Kleemola Vastaus kommenttiin #49

Mitä propagandaan tulee, niin kaikki kokoamani väitteet oli peräisin arvon poliisin kirjoituksesta.

Mitä ikiin tulee, vuotaneen (=lue: vuodetun) tekstin mukaan nuorimmat pahoinpitelyn kohteeksi joutuneet ovat 10-vuotiaita. Nuorimmat pahoinpitelyporukan jäsenet 13-vuotiaita. 10 on vähemmän kuin 13.

Se mikä tämän asian tekee erityisen vakavaksi on se että pahoinpitelijät koostuivat pääosin toisen sukupolven maahanmuuttajanuorista. Eli niistä joiden olisi jo pitänyt integroitua Suomeen. Nimittäin sekä näiden pahoinpitelijänuorten vanhemmat että nuoret itse ovat olleet maahanmuuttoviranomaisten erityisten kotoutustoimien kohteena.

Se että toisen sukupolven maahanmuuttajat, (lainaan nyt arvon poliisia), "eivät osaa edes suomen kieltä kunnolla", kertoo vain sen että kotouttaminen ylipäänsä on täydellisesti epäonnistunut. Joko tuhannet maahanmuuttoviranomaiset eivät vain osaa, tai kotoutettava aines ei opi.

Oikea suvaitsevaisuus ei ole sitä että suvaitaan ihan kaikkea, mukaan lukien pahoja tekoja. Oikea suvaitsevaisuus on sitä että osataan erottaa hyvä pahasta. Hyvää kannatetaan, mutta pahaan puututaan ilman tekosyitä ja selittelyjä. Ja mikä voikaan olla pahempaa kuin lapsiin kohdistunut väkivalta?

Aiemmin eras virkanainen oli kuvannut maahanmuuttajia kultamunina jotka odottavat kuoriutumistaan ja tuottavat rikkauksia. Viime viikko on ollut tietynlainen merkkipaalu suomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa: kolme miestä on vangittu terrorismiin liittyneessä murhassa. 70 lasta on pahoinpidelty systemaattisesti "tekemisen puutteen vuoksi". Toivottavasti kultamunien kuoriutuminen ei ole nyt tätä.

Vielä lopuksi: kansanedustaja Packalenia vastaan on nostettu rikossyyte "esitutkinnassa olevien tietojen vuotamisesta". Mitäs nämä arvon poliisin blogikirjoituksen tiedot ovat peräisin? Ei kai esitutkinnasta siinäkin?

Käyttäjän JarkkoHantula kuva
Jarkko Hantula

On selvää, että maahanmuuttoon liittyy suuria ongelmia. Yhtä selvää on, ettei niihin löydy ratkaisuja ilman avointa tiedottamista ja tosiasiat tunnustavaa keskustelua. Demokraattisessa yhteiskunnassa äänestäjän on tiedettävä tosiasiat, jotta hän voi tehdä oikean äänestyspäätöksen.

Nyt esille tulleet maahanmuuttajien syrjäytymiseen liittyvät väkivallanteot osoittavat maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan syvän haaksirikon. Emme siis voi jäädä pyörittelemään peukaloita, vaan meidän on tehtävä asialle jotain. Mitä pikemmin, sitä parempi.

Ruotsin Rosengårdin tai Rinkebyn esimerkit osittavat, ettei syrjäytymisongelmaa voi ratkaista pelkällä rahalla. Ei etenkään, jos ongelmalliseksi osoittautuneen humanitaarisen maahanmuuton kasvu jatkuu.

Ehdotan neljää seikkaa ratkaisuksi. Supistetaan ongelmalliseksi osoittautunutta humanitaarista maahanmuuttoa siksi kunnes jo maahamme saapuneiden ihmisten kotouttamisongelmaan on löydetty toimiva ratkaisu. Eli kunnes he eivät erotu ainakaan oleellisesti kantaväestöstä rikos- ja työttömyystilastoissa.

Toiseksi haetaan noita ratkaisuja sieltä, mistä niitä on löydettävissä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen Fort Morganissa on somaliväestö integroitunut yhteiskuntaan paljon paremmin kuin Euroopassa. Myös kotouttamiskäytännöt ovat aivan erilaiset kuin meillä.

Kolmanneksi siirretään ensimmäisen toimenpiteen seurauksena tarpeettomiksi käyvien vastaanottokeskusten vuokrista ja niiden henkilöstön palkkakuluista jäävät varat pakolaisleireille nuorten pakolaisten, erityisesti tyttöjen, kouluttamiseen. Näin toimien rahoille saa merkittävästi paremman humanitaarisen vasteen.

Neljänneksi, vakaviin rikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajien poistaminen Suomesta vastaa mielipidekyselyiden mukaan kansan enemmistön oikeustajua. Siten tätä keinoa tulisi käyttää aina silloin kun se on mahdollista. Täällä syntyneisiin sitä ei tietenkään voida ulottaa, mutta esimerkiksi kansalaisuuden saaneilta maahanmuuuttajilta pitäisi voida poistaa sekä kansalaisuus, että oleskeluoikeus maassamme.

Käyttäjän mattiuuk kuva
Matti Uusi-Kokko

Nuo ovat hyviä ideoita ja todella kaivattuja muutoksia, mutta valitettavasti vievät suojatyöpaikan pois niiltä sadoilta, ellei tuhansilta, jotka saavat palkkansa maahanmuutosta. Niin ja sitten on se suvaitsevaisto.

Jussi Rautakorpi

Ehdotan ratkaisuksi jengiyksikön perustamista, ankarampia rangaistuksia ja maastakarkoitusta kun kyseessä ei ole maan kansalainen. Myös three strike rule olisi hyvä ottaa käyttöön myös Suomessa.

Ilkka Huotari
Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Järkyttävää tekstiä. Muistion kirjoittaja lienee jo hyllytetty muihin tehtäviin.

Tekstin sisältö viileässä toteavuudessaan paljastaa räikeän ristiriidan tämän blogin setämäiseen selittelyyn tapahtuneista " hölmöilyistä".

Käyttäjän eerojalkanen kuva
Mari Yritys

Tuota sisäistä muistiota ei ole kukaan viranomaisista todistanut vääräksi ja siitähän koko kohu lähti liikkeelle. Olikohan se Jari Taponen joka sanoi, että muistio on tuon ihmisen mielipide eli hän joutui sen tunnustamaan aidoksi.

Käyttäjän olavilaitala kuva
Olavi Laitala

"Asiasta ei ole yleisesti tiedotettu ryöstö- ja pahoinpitelyaaltona, koska poliisillakaan ei välttämättä ole ollut asiasta kokonaiskuvaa hallussa. Tapaukset kun ovat sattuneet eri puolilla pääkaupunkiseutua ja esitutkintaa on suoritettu eri poliisilaitoksilla"

Olisiko tämä ymmärrettävä ongelmaksi? Sisäisestä turvallisuudesta vastaavalla viranomaisella ei ole kokonaiskuvaa?

Jari Leino

Ilman tarkoituksella tai vahingossa tapahtunutta tietovuotoa suomalaiset eivät vieläkään tietäisi koko asiasta mitään.

Jos poliisi olisi saanut toivomansa "työrauhan", se olisi pyrkinyt jatkossakin salaamaan ja peittelemään tapahtunutta. Jossain vaiheessa Nuorisolle olisi jaettu ehdollisia tuomioita "hölmöilystä", mutta kukaan ei olisi antanut kansalaisille pienintäkään vihjettä siitä mitä todella on tapahtunut.

Nyt media jatkaa samaa peittelyä ja rikoksentekijä/uhri-asetelman nurinniskoin kääntelyä kaikella voimallaan.

Suomalainen yhteiskunta on todella sairas.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Suomessa on todella paljon rikostapauksia, joista kansalaiset eivät tiedä hölkäsen pöläystä ennen kuin niitä on käsitelty tuomioistuimessa (ja käsittelyn jälkeenkin valtaosa jää "tusinatapauksina" mainitsematta tiedotusvälineissä).

Jos nuorisolle jaettaisiin "ehdollisia tuomioita", käsittely ja päätökset olisivat julkisia ellei toisin päätetä (ja silloinkin julkisuuden rajoituksista päättää tuomioistuin eikä poliisi). Leinon salaliittoteoriat eivät siis voi toteutua pelkästään poliisin voimin.

Ja sitten voi itse kukin pohtia esitetyn salaliittoteorian vakuuttavuutta.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Jari Leino

Minkä ihmeen salaliittoteorian? Poliisi on johdonmukaisesti pyrkinyt salailemaan ja peittelemään tätä rikossarjaa, jolla mielestäni on yhteiskunnallista merkitystä ja joka on vaarantanut kymmenien suomalaisten lasten ja nuorten hengen ja terveyden. Nyt media jatkaa samaa.

Suomessa on todella paljon rikostapauksia, joilla ei ole sen kummempaa yhteiskunnallista merkitystä. Tällä on, ja juuri siksi poliisi on pyrkinyt peittelemään sitä.

terveisiä Kalevi Kämäräiselle

Jari Leino Vastaus kommenttiin #56

Ei ole mitään salaliittoa. Poliisi on toiminut poliisijohdon antamien ohjeiden ja poliitikkojen luomien käytäntöjen mukaisesti pyrkiessään peittelemään tätä rikossarjaa.

Asiasta on tehty eduskunnassa kirjallinen kysymys, johon asiasta vastaava ministeri tulee vastaamaan kahden viikon kuluessa, että diipa daapa:

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_...

Ei ole myöskään median "salaliittoa". Valtamedia (ja viimeisimpänä Uusi Suomi) on ihan julkisesti ja avoimesti ilmoittanut olevansa monikultturismin kannalla (se lukee jopa YLE:n säännöissä) ja rassismia vastaan. Tämä on ajan henki ja kaikki osalliset toimivat aivan avoimesti ja ylpeinä teoistaan.

terveisiä Kalevi Kämäräiselle, että tämä blogisysteemi näyttää jokaisen kirjoittajan nimen kommentin vieressä juuri siksi, ettei sitä tarvitsisi erikseen kirjoittaa alle

terveisiä Kalevi Kämäräiselle

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #58

No ihan hyvä, että kertovat asian avoimesti ja ylpeästi, koska vaihtoehto haisee.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ApartheidSi...

Holhous ei täällä ole vielä niin pitkällä etteikö kommentoija voisi taaplata tyylillään.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Jari Leino Vastaus kommenttiin #59

terveisiä Kalevi Kämäräiselle!

Käyttäjän markolilja kuva
Marko Lilja

"Virallisen totuuden" ja hymistelyn lisäksi Forss voisi kertoa miten poliisi meinaa taata nuorison turvallisuuden?

En kaipaa selittelyjä "syrjäytymisestä" tai muuta paskaa. Kaverit tekevät tuota puhtaasti ilkeyttään.

Käyttäjän MattiSderlund kuva
Matti Söderlund

Minun mielestä Suomessa ollut jo näitä ryösteleviä joukkioita jonkin aikaa.Muutama vuosi sitten Turussa varissuolla jäi nämä maahanmuuttaja nuoret jotka kulkivat "porukassa" ja tekivät rikoksia "porukassa",Kun poliisin mielestä ei jengejä ole.Postasivat itäkeskuksen pankkiautomaatin vieressä ,Kyttäsi eläkeläisten tunnusluvut ja ryösti sen jälkeen automaattikortin,eikä jäänyt tähän,vaan ne menivät vanhuksien kotiin eri aseilla uhkasivat vanhuksia..Hehän jäivät kiinni.....Mutta sama touhu jatkuu velipoika ja sen muija sanoi et ei 9 jälkeen uskalla ulos mennä.Siellä liikkuu isoja joukkioita!!Ehkä ei vielä voida käyttää sit "JENGI" nimeä,mut kannattaa odottaa,kohta varmaan käytetään!!Kyllä täällä on hyysäys järjestelmä,missä kaikki kukkahatut sanoo et ei mitään hätää!!

Käyttäjän TomPackalen kuva
Tom Packalen

Asiallista keskustelua faktapohjalta tarvitaan ja tämä oli hyvä avaus Helsingin poliisilaitokselta, kiitos!

Käyttäjän Milleniar kuva
Miikka Välimäki

Eihän tästä maasta rikollisia voida karkoittaa, mutta vanhoja sairaita isoäitejä kyllä voidaan. Kummallista touhua.

Kun esivallan miekka on tylsistynyt ja edelleen tylsistyy, niin en yhtään ihmettelisi, jos jossain muodostuisi kansalaisten katupartioita.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

"Tarvitsemme viranomaisten aktiivista ja saumatonta tietojenvaihtoa, poliisin voimavarojen kohdistamista nuorten rikoksiin, resursseja lastensuojeluun sekä järjestöjen ja nuorisotoimen tarjoamaa järkevää tekemistä. Kaikki nämä toimet vaativat taloudellista panostamista, joka on nykypäivänä kiven alla. Vaikka lukuja on vaikea esittää, ennalta estävät toimet jo ongelmavaiheessakin olevalle nuorelle maksavat yleensä itsensä moninkertaisina takaisin"

Veronmaksajien rahaa käytetään vuodessa miljardi huostaanottofirmojen pyörittämiseen,kaikkine muine rahastavine toimijoineen tällä luvatulla saralla.Huostaamisen vaikutukset eivät olekkaan olleet sitä mitä arvon huostakulttuurilla on haluttu.Resursseista on turha puhua,sosiaalityöntekijöitä on eniten Suomessa kuin koskaan aiemmin.Plus mukaanluettuna psykiatriset ynm.laitokset ja koko hela paletti.

Ei mene läpi enää.Varhainen puuttuminen jo ennen lapsen syntymää sekä jatkuva perheiden valvonta ja seuranta viranomaistahojen ja ammattilaisten johdosta.Huostaanottojen ja lastensuojelullisten toimenpiteiden seuraustako siis mielummin?Suomessa on häpeällinen määrä lapsia laitoksissa ja ulkoistettuna kotoaan,hyöty ei ole todellakaan vastannut intoa jolla perheistä on lapset viety.

Nyt täällä muutamien toimesta yritetään taas vängätä Suomalaiset perheet juopoiksi,lapset mielisairaiksi.Eli julkisuus ottaa taas kerran suomalaiset perheet ja heidän lapsensa silmätikuiksi.Poliitikkojen vastuu epäonnistumisistaan kaadetaan taas syyttömien niskaan.Kohta kolkutellaan perheiden ovien takana sossujen ja poliisien voimin,huostakomppaniat vielä kerran vauhtiin.

Viranomaisilla on täysi mahdollisuus vaihtaa tietojaan perheistä,mikään ei ole salaista.Mihin pyritään tällä väitteellä että heillä ei ole tietoja ihmisistä.Voi mennä läpi niille joilla ei ole mitään tietoa siitä kuinka viranomaiset toimivat.Lastensuojelu ja poliisi ovat viranomaisia jotka vaihtavat "tietojaan"minkään estämättä.Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua sos.viranomaisille es.kun haetaan lapsia kotoaan huostaan.Perheistä pidetään rekistereitä sos.viranomaisissa (75vuotta )kun perhe on kerran keksitty.

Sosiaaliviranomaiset saavat minkään estämättä tonkia ihmisten asiat yksityiselämää,kuin sukua,KELAA,TE-tstoa,työpaikkaa,pankkisalaisuutta jopa terveydenhoitoa myöten.Sieltä löytyvät myös rikosrekisterit jne.jne.

Mielellään ei kiitos enää tätä Suomalaisten perheiden syyttelyä enempää.Syrjäytyneitä eli syrjäytettyjä tuotetaan tähän maahan.Poliitikot voivat katsoa peiliin ja miettiä perhepolitiikkansa mielekkyyttä,sehän ei olekkaan heitä kiinnostanut enää likimain 20 vuoteen.2008 huostakerroin saatiin aikaan ja lisää selän takana "valvontaa".Kas,kuinka on käynytkään.

Käyttäjän MarkoMSalo kuva
Marko Salo

Aika metkaa että molemmat ääripäät tuntuu lukevan vain itseä miellyttävät lauseet. Kiitoksia monesta erittäin osuvasta huomiosta joita saakin pureskella loppu illan.

Mutta itse asiaan.

Tuosta Wilmasta hyvä huomio ja siitä kuinka vaikeaa koulujen on kommunikoida vanhempien kanssa. Tiedon merkitys tässäkin asiassa on oleellista. Tähän tietenkin tarjotaan ratkaisuksi rahan lisäpanostusta mutta sekin taitaa olla jostain muualta pois. Nyt pitäisi miettiä miten ne kapenevat hartiat käytetään tehokkaammin.

Aika usein huomaa että vanhemmat ovat todella riippuvaisia lapsistaan koska nykyinen kielten opiskelu on joko tehotonta tai vaihtoehtoisesti motivaatio siihen heikko. Kannattaisiko siirtää panoksia kaiken maailman oheispalveluista enemmän tehokkaaseen kielten opetukseen joten integroituminenkin voisi tehostua ja oheispalveluiden tarve vähentyä kun samat palvelut kelpaisi mitä tuotetaan jo valtaväestölle. Haluamme kumminkin että he kotoutuvat eivätkä rakenna pikku Kiinoja etc.

Jos ala-ikäinen tulkkaa vanhemmilleen tiedon niin voi kysyä kumpi kotia johtaa. Lapsi vai vanhemmat.

Järkevän tiedon tuottaminen sellaisella tavalla ettei yksityisyyden suoja rikkoonnu olisi ensisijaisen tärkeää. Loistava esimerkki on tämän hetkinen kuntien kerääminen pakolaisten vastaanottoon. Kunnissa kiertää sama pumaska samoilla kustannuksilla kertomassa kuinka kannattavasta asiasta on kyse. Ikävä kyllä kuntien eroavaisuudet palvelujen tuottamisessa voivat olla hyvinkin isot. Kun data on järkevästi koostettua voidaan rahan kohdistamisessakin toimia paljon rationaalisemmin.

Rikollisuuden vähentämisen kohdalla voi myöskin vastapuoli miettiä miten huomioida jo täällä olevien omat kulttuuriset piirteet. Tämän asian kohdalla jännitteitä tuntuu nostavan ennemminkin suvaitsevaiset kuin itse maahanmuuttajat. Suvaitsevaisuus kun on toisen kulttuuripiirteiden huomioon ottamista puolin ja toisin. Ikävä kyllä monilla tutuilla on jäänyt mielikuva asiasta että meille kerrotaan kerran viikossa mistä meidän pitää luopua monikulttuurisuuden alttarille. Hyvänä esimerkkinä taitaa olla Espoon Sikagate aikoinaan mikä kaatui lopulta maahanmuuttajien niskaan vaikkei heillä ollut asian kanssa mitään tekemistä.

Maahanmuuton kohdalla pitäisi päästä pois tästä tilkkutäkki rakentamisesta ja ottaa koko systeemi uudelleen rakennettavaksi. Tämä nykyinen toimintahan perustuu siihen että esimerkiksi uudellamaalla otetaan pakolaisia ja sitten toivotaan peukut pystyssä että he muuttavat Helsinkiin ennen kuin valtion rahahanat sulkeutuu.

Ongelmaksi olen aika usein itse kokenut myös sen keskustellessani itse asiasta että osa henkilöistä kokee henkilökohttaisena loukkauksena järjestelmän arvostelun.

Mielenkiintoista muuten nähdä kuinka moni näistä lapsista lähetetään vanhempien toimesta sukulaisten luo uudelleen opetukseen. Sitähän on myös tapahtunut urbaanien legendojen mukaan.

Michael Perukangas

Viime aikoina netissä on paljon kuohunut, syynä väkivaltaiset lapset ja nuoret. Jos onkin mopo karannut käsistä joiltakin nuorilta, niin on kyllä aikuisiltakin, siksi verran herkästi näitä lapsia ilmiannetaan, kun kuulemma joku on joskus nähnyt jonkun jossain.

Siitä en ole yllättynyt, että fasistiset yhteenliittymät kokoavat kadunturvajoukkoja, enkä lopuksi siitäkään, että kansanedustaja(t) levittelevät niitä perättömiä juoruja, joiden perusteella näitä joukkoja kootaan. Enkä valitettavasti voi sanoa olevani yllättynyt siitäkään, että näiden lähetyskäskyn antajana on poliisi, joka on muuttunut rauhanturvaajasta sodanlietsojaksi.

Sosiaalisessa mediassa on helppo levitellä huhuja. Niin on siellä helppoa myöskin jakaa vääriä tuomioita. En suosittele levittelemään mitään linkkejä, joissa kerrotaan kauhistuttavia asioita siitä, miten jollekin joskus jossakin on kuulemma käynyt jotenkin. Huhu leviää netissä kuin kulovalkea, eikä kauhistelu auta kenenkään asiaa, varsinkin jos uutinen on ankka.

Huhuja siis levitellään totuutena, ja näin tekevät valitettavasti myös linkkaajat, vaikka sitten kauhistellessaan tarkoittaisivatkin hyvää. Ilmiön kauhistelusta onkin näin tullut osa ongelmaa, ratkaisu se ei tosin ole ollutkaan missään vaiheessa.

Jokainen, jolla on kokemusta koulukiusaamisesta kummalla tahansa puolella ilmiötä tietää, että kiusaamiseen tarvitaan kiusaajan ja kiusatun lisäksi yhteisö, joka sallii kiusaamisen ja joskus jopa yllyttää siihen. Aikuiset, jotka levittelevät huhuja uutisina, toimivat kuin kouluyhteisön ne jäsenet, jotka katsovat kiusaamista hiljaa vierestä.

Halikko on pieni paikkakunta. Varmasti siellä jo ollaan kostamassa väitettyjen kasvojenpolttajien veljille ja siskoillekin, jos heillä on sellaisia. Toivottavasti ei ole.

http://furttis.blogspot.fi/2014/10/kun-ratkaisu-on...

Michael Perukangas

Selvennykseksi: tällä poliisilla en tarkoita tässä Marko Forssia.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset