MarkoFobbaForss

Koulukiusaaminen on rikosoikeudellisesti rangaistavaa vainoamista

Kolme 13–14-vuotiasta tyttöä lähettelee samaa koulua käyvälle tytölle uhkaavia viestejä. Kiusaajat kehottavat uhrin tappamaan itsensä ja uhkaavat kiduttaa häntä. Lisäksi kiusatun talosta otetaan valokuvia ja kerrotaan, että he tulevat sisälle takaovesta, jos etuovesta ei pääse. Kiusaajat tuovat jopa hautakiven tapaisen esineen uhrin ovelle.

Kyseinen tapaus on yksi esimerkki poliisille kirjatuista rikosilmoituksista, joissa rikosnimikkeenä oli vainoaminen. Säännöksen olemassa olon kahden ensimmäisen vuoden aikana poliisille kirjattiin yli 1300 rikosilmoitusta, mutta vain 15:ssa tapauksessa epäiltynä oli alle 18-vuotias. Koulukiusaamiskontekstiin liittyi vain kahdeksan tapausta. Ottaen huomioon sen, että kouluterveyskyselyn mukaan jokaisessa peruskoulussa on keskimäärin 2,6 viikoittain kiusattua 8. ja 9. luokkalaista, eivät viranomaiset tunnista riittävän hyvin koulukiusaamiskontekstissa tapahtuvaa vainoamista.

Vainoaminen tuli rangaistavaksi vuoden 2014 alusta ja sen taustalla oli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Vainoamisesta tuleekin ensimmäisenä mieleen päättyneeseen parisuhteeseen liittyvä toiminta, jossa ex-mies vainoaa entistä kumppaniaan. Vainoaminen ei kuitenkaan tyhjenny pelkästään näihin tapauksiin, vaan kyseeseen voi tulla myös esimerkiksi julkkiksen, viranomaisen, työntekijän tai naapurin vainoaminen. Vainoamisen tunnusmerkistö on myös selkeästi koulukiusaamistapauksiin soveltuva, koska jo hyvin nuori henkilö on kykenevä systemaattiseen kiusaamiseen ja vainoamiseen.

Vainoaminen täyttyy tapauksissa, joissa oikeudettomasti ja toistuvasti uhataan, seurataan, tarkkaillaan, otettaan yhteyttä tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla vainotaan toista henkilöä. Vainoamissäännöksen myötä myös useampi aikaisemmin rangaistavuuden ulkopuolelle jäänyt koulukiusaamiseen liittyvä teko voidaan tulkita laittomaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi uhkaukset lisätä toisesta asiaton kuva sosiaaliseen mediaan tai toisen seuraaminen koulumatkalla kiusaamistarkoituksessa.

Koska rikoksia tulkitaan monesti tekijälähtöisesti, voi lasten välisissä tapauksissa vakavakin vainoaminen jäädä vähemmälle huomiolle. Uhri voi kuitenkin kärsiä toiminnasta enemmän kuin aikuinen, koska hänellä ei ole samanlaisia valmiuksia käsitellä asiaa. Lisäksi kiusattu lapsi on pakotettu käymään koulua oppivelvollisuuden takia, ja samaan aikaan esimerkiksi lähestymiskiellolla pyritään turvaamaan lähinnä aikuisia. Koulukin on voinut jo puuttua kiusaamiseen, mutta vaikka se ei ole loppunut, ei koulun ole katsottu olevan rikosoikeudellisessa vastuussa asiasta. Lapsen oikeudellinen asema vainoamisen uhrina ei siis ole parhaalla mahdollisella tolalla.

Jos aihe kiinnostaa enemmän, niin linkistä löytyy aiheeseen liittyen tekemäni tutkimus. Teksti ei välttämättä ole helppolukuista, mutta jos aihe kiinnostaa, niin sen kyllä pystyy kahlaamaan läpi: http://urly.fi/CHO

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Käyttäjän AlpiRipatti kuva
Alpi Ripatti

Entisenä koulukiusattuna olen etuoikeutettu. Olen selvinnyt koulukiusaamisen helvetistä,vaikka joudunkin elämään ja hyväksymään jotkut asiat, jotka ovat seurausta 9 vuoden ihmisoikeuksieni tallomisesta.

Nyt aikuisena pienten lasten isänä haluan, ettei kukaan joutuisi kokemaan samaa kuin minä.

Haluan,ettei kukaan joutuisi kokemaan kiusaamista,syrjintää ja rasismia. Kenenkään ei pidä joutua päivittäin kyseenalaistamaan ihmisarvoaan.

Kiusaamisesta on keskusteltu jo vuosia, mutta tulokset kiusaamisen poistamiseksi ovat jääneet laihoiksi.

Uhrin inhimillisen kärsimyksen lisäksi kiusaaminen aiheuttaa mittavan kansantaloudellisen laskun. Esim.yhden sairaslomapäivän hinta on noin 350 euroa.

Kiusaaja käyttää valtaa, joka aiheuttaa uhrissa puolustuskyvyttömyyttä henkisen yliotteen edessä.

Kiusattu on edelleen se, joka joutuu kantamaan vastuun ja seuraukset väkivallasta. Esim.vaihtamaan koulua ja työpaikkaa.

Kiusaamisella on suora yhteys mielenterveyteen.

Liian moni kiusattu masentuu ja kokee tilanteensa toivottomaksi.

Lapsena kiusaajien uhriksi joutuvat oireilevat monella tapaa vielä aikuisena.

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan muun muassa masennus, ahdistuneisuus ja paniikkihäiriöt ovat heillä tavallista yleisempiä. (Tutkimus julkaistiin tieteellisessä JAMA Psychiatry-lehdessä.)

Koulussa kiusaaminen esiintyy  sanallisena, fyysisenä, epäsuorana, kännykän ja sosiaalisen median välityksellä tapahtuvana.

Työpaikalla kiusaamisen muodot vaihtelevat mitätöivistä eleistä ja ilmeistä sanallisiin uhkauksiin. Kiusaaminen voi olla epäsuoraa, kuten perättömien tietojen levittäminen tai suoraa, kuten nimittely.

Kiusaaminen voi siis olla näkyvää tai piilossa olevaa.

Kiusaamisen ymmärtäminen vaatiikin todellista taitoa asettautua rikoksen kohteeksi joutuvan asemaan.

Edelleen vilkkaasta keskustelusta huolimatta kiusaamisen kohteeksi joutuvaan asennoidutaan vähättelevästi ja vähän omituisena pitäen.

Kiusaaminen koulussa ja työpaikalla on useimmiten niin hienovaraista ja taitavasti tehtyä, ettei sen todentaminen ole aina helppoa.

Vähättely ja uskottavuusongelma on sitä, että kiusatun kokemusta ilman fyysisiä vammoja pidetään vilkkaan mielikuvituksen tuloksena.

Kiusaaminen on rikollista toimintaa, kun se täyttää lainsäädännössä rikokselle asetetut tunnusmerkit.

Muun muassa kunnianloukkaukseen, laittomaan uhkaukseen, lievään pahoinpitelyyn ja pahoinpitelyyn liittyviä lakipykäliä voidaan soveltaa kiusaamisen yhteydessä.

Myös kiusaajan rikoskumppanina, avunantajana ja yllyttäjänä toimiminen ovat lain mukaan rangaistavia tekoja.

Tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti jopa yhtä lasta kymmenestä.

Perusopetuslaissa sanotaan seuraavasti:

29 § (30.12.2013/1267) Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

”Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Tämä velvoittaa koulua huolehtimaan väkivallan ja kiusaamisen estämisestä koulussa ja koulun toiminnassa”.

Työturvallisuuslaissa sanotaan seuraavasti:

28 § Häirintä

”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi”.

Laki ei kuitenkaan määrittele häirintää eikä epäasiallista kohtelua.

Lain soveltamisoppaassa todetaan, että häirintä on esimerkiksi sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käyttäytymistä, joka jatkuvana ja säännöllisenä aiheuttaa haittaa tai vaaraa kohteen terveydelle.

Lisäksi kaiken pohjalla on Suomen perustuslaki:

Suomen perustuslaki

7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

”Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen”.

Kiusaamisen ja syrjinnän kitkemisessä korostuvat ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja havainnointi.

Puuttuminen on välittämistä, joka saattaa pelastaa yhden elämän tragedialta.

Läsnäolo ja kuuntelu ovat parasta ennakointia.

Vastuu puuttumisesta on meillä jokaisella.

Kuka vihdoin ottaisi kiusatun tuskan todesta?

Käyttäjän veksi kuva
Veikko Kärkkäinen

Kouvolassa on jo kohta 20 vuotta toiminut Seiskan Sovittelijat ry.
Sovittelemme koulukiusaamisia, mikä koko maassa on harvinaista

Tulokset ovat olleet hyviä.

Me otamme kiusatun tuskan todesta.

Veikko Kärkkäinen
Tiedottaja
Seiskan Sovittelijat ry

Matti Kiviharju

Meillä koulussa kiusattiin aika paljon esim. naisasioista muita ja jos ei ollut ollut kesätöissä koulun aikana niin se oli jokin hirveä häpeä luokkatoverille josta sai kuulla monta kuukautta putkeen kaiken näköisiä solvauksia.

Juhani Nurminen

Itsekin olen ollut jossain määrin koulukiusattu. Enemmän ehkä aikuiskiusattu. Kaikki aikuiset kun eivät koskaan aikuistu - siitä se johtuu.

Eikö kuvaamasi koulukiusaaminen voi olla myös pahoinpitelyä (henkistä)?

Onko alaikäinen lapsi mahdollisuus tuomita maksamaan vainoamisesta vahingonkorvausta?

Voidaanko alaikäinen koulukiusaaja tuomita lähestymiskieltoon?

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Minua tässä ihmetyttää se miksi vain koulukiusaaminen saktioidaan, ihan kuin vastaavaa ei tapahtuisi aikuisten kesken!?

Ehkä syy löytyy siitä että tutkimusten mukaan työelämän kiusaaminen on kaikista kovinta julkisen sektorin työpaikoissa. Siksi vain koulukiusaaminen on on sanktioitu.

Otanpa tässä esimerkiksi maan ylimmällä tasolla tapahtuvaa kiusaamista. Perussuomalaisen puolueen nuorisojärjestö on useana vuonna saanut vähemmän julkisia tukia kuin esimerkiksi sitä pienempien puolueiden nuorisojärjestöt ja ne poliittiset nuorisojärjestöt joilla on vähemmän toimintaa kuin Perussuomalaisilla nuorilla. Jo kerran ovat Perussuomalaiset nuoret hakeneet muutosta asiaan oikeudellisin keinoin ja saaneetkin tukimuutoksia aikaan, tosin ei täysin oikeudenmukaiseksi, mutta hiukan enemmmän oikeudenmukaiseksi. Nyt Perussuomalaiset nuoret vievät taas poliittiset nuorisotuet oikeuslaitoksen tutkittavaksi.

Kyseessä ei ole mikään muuu kuin perusteellinen kiusaaminen joka kohdistuu Perussuomalaisiin nuoriin ja heidän mahdollisuuksiinsa järjestää toimintaa. Ja tämä kiusaaminen tulee nykyisen poliittisen eliitin taholta, joka tällä tavalla yrittää pitää valta-asemiaan yllä ja estää oikean demokratian toimimisen. Eli kyseessä on mitä törkein kiusaamistapaus.

On erittäin irvokasta että vain koulukiusaaminen on rangaistuksen alainen rikos ja että kiusaamista saadaan tehdä ihan maan ylimmillä politiikan tasoilla, ilman kenenkään puuuttumista asioihin. Irvokasta on myös että monet poliittiset tahot jotka vaativat koulukiusaamista kuriin, sallivat kiusaamisen aikuisten kesken poliittisella kentällä. Miten lapsilta voidaan vaatia jotain mihin eivät edes aikuiset kykene?

Ehdottaisinkin kiusaamisen ja eriarvoisen kohtelun sanktioimista erittäin rankasti ja nimenomaan aikuisten keskeisissä toiminnoissa. Onhan tämä eduskunnaltakin aika lapsellista toimintaa, sanktioida lasten kohdalla sama asia joka julkisen sektorin työpaikoilla ja politiikassa sallitaan avoimesti.

Juhani Nurminen

Onko tuo kiusaamista? Vai onko se pikemminkin syrjintää?

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Voi se olla syrjintääkin tai rasismia, mutta kyllä se täyttää myös kiusaamisen tunnusmerkit, ainakin taloudellisen ja poliittisen kiusaamisen.

Samahan se millä nimellä asioita kutsutaan, mutta emme voi vaatia lapsilta jotain sellaista jota aikuisetkaan eivät pysty tekemään. Joten eduskunta ei voi vaatia lapsilta kiusaamisen, syrjiminän tai rasismin kitkemistä pois, kun eivät itsekään pysty omissa piireissään kitkemään vastaavaa pois.

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi Vastaus kommenttiin #7

Niin ainahna sitä voi valtiolta vaatia lisää rahaa sellaiseen toimintaan jossa pääpaino näyttää olevan baari-illoissa ja sääntömääräisten kokousten pitämisessä. Toki voihan sitä pitää syrjintänä ja kiusaamisena jos tuohon toimintaan ei lisää rahaa anneta

Mistähän syystä PS nuori voi olla vielä 35v kun muissa näyttää loppuvan tuohon 30v ikään? Jäsenmäärän takiako?

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #9

Kiusaaminen, syrjintä tai rasismi, ihan miksikä sitä halutaan kutsua, on toisen asettamista eri asemaan kuin toisen. Ei se että Perussuomalaiset nuoret haluavat tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti muiden poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa, ole rahan kinuamista baari-iltoihin tai sääntömääräisten kokousten pitämiseen.

Tokihan Juha Salmi tämän ymmärtää, vaikkei haluaisikaan.

Mitä taas tulee Perussuomalaisten nuorten ikärajavaatimuksiin, niin minulla ei ole hajuakaan miksi ikäraja on laitettu noin ylös. Ja ihmetyttää kun Salmella on noinkin hyvät tiedot ikärajasta, niin ei kuitenkaan ole tietoa miksi rajat ovat sellaiset kuin ovat.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Eikä sovi unohtaa sitäkään, että Perussuomalaiset nuoret häädettiin Perussuomalaisten miljoona toimistosta ainoana järjestönä. Tämä puolueeliitin tekemä vainotoimi kuitattiin olankohautuksella!

Käyttäjän HenriMantysaari kuva
Henri Mäntysaari

Rikosoikeudellisen vastuun alaikäraja pitäisi laskea vaikkapa 10 vuoteen. Se antaisi mahdollisuuden puuttua koulukiusaamisena tunnettuun ilmiöön, joka tosiasiassa on ryöstöjä, pahoinpitelyitä, kunnianloukkauksia ja uhkailua.

Käyttäjän veksi kuva
Veikko Kärkkäinen

Hyvä huomio sinulta.
Yleensä ai edes huomata, että lapsen rikosoikeudellinen vastuu alkaa vasta 15 vuotiaana. Sitä ennen on vaikea rankaisun keinoin puuttua kiusaamiseen.

Raja hankaloittaa juuri koulukiusaamisten selvittelyä, mutta olemmeko siltikään valmiit tuomitsemaan aiempaa nuorempia, kehittymättömiä lapsia.
Tuskimpa.

Juhani Nurminen

Vanhemmilla on vastuu siitä, että lapset oppivat oikeanlaiset käytöstavat.
Vaikka alle 15-vuotiaalla ei ole rikosoikeudellista vastuuta niin vahingonkorvausvastuu on (kehitystasoon suhteutettu). Ja jos vanhemmat eivät saa lapsiaan kuriin niin aina on sitten huostaanottomahdollisuus - sen uhkaa voisi ehkä enemmänkin käyttä silloin kun vanhemmat ovat - tai eivät ole - ihan fiksuja?

Käyttäjän miesenergiaa kuva
Mikki Nieminen

Tutkimuksesi on mielenkiintoinen. Otan sen luettavaksi. Kiusaamisesta on kirjoitettu paljon, eikä vieläkään tarpeeksi. Näkökulmia on monia, joista yksi kiinnostaa erityisesti. Jonkun netissä lukemani suomalaisen työelämää käsittelevän lehden muutaman vuoden takaisessa jutussa aihetta lähestyttiin "kiusatuksi tekeytyvän" henkilön roolista työyhteisön hyvinvointiin. Siinä kiusaaja ottaa uhrin roolin ja roolittaa samalla kollegan siten, miten se ei vastaa todellisuutta.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Itse olen näin koulukiusattuna ajatellut asian että,koulukiusaajalle pitäisi olla vaiheet rangaistuksissa alkaen: Perus jälki-istunto---->vanhempiin yhteyttä----> Yhteinen palaveri kiusaaja + vanhemmat ja opettaja, rehtori----> uhkaus koulun pakko vaihdolla---> koulunvaihto ----> uhkaus pakko psykiatrilla tämä voi olla myös Ennen koulunvaihtoa--> pakollinen psykiatrilla käynti.. ei kiusaaja terve ole jos jatkaa samaa kokoajan...

Reijo Jokela

"Koulukiusaaminen on rikosoikeudellisesti rangaistavaa vainoamista"
"Kolme 13–14-vuotiasta tyttöä lähettelee samaa koulua käyvälle tytölle uhkaavia viestejä".

Mitenkäs tuo yhtälö lienee mahdollinen, kun nuo tekijät eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa tekemisistään?
Ihmeellistä tekstiä poliisilta.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Tätä nuoremmat ohjataan tarvittaessa lasensuojelullisten toimenpiteiden pariin.

Saammme varmasti blogistilta asiaa valaisevan selityksen.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Kiusaamiseen puuttuminen on myös vaikeaa. Jotta ylittäisi kynnyksen lähteä nostamaan asiaa, pitäisi olla aika vankkaa näyttöä.

Väitteet kahdenkeskisistä ilmeistä, eleistä ja sanomisista ei ole kuitenkaan kovin pitävää. Jos henkilö jonka ilmeisesti pitäisi sinut tuntea, ei huomaa tai sano päivää kun käytävällä vastaan tulee, niin kyseessä voi olla pelkkä hajamielisyys tai ihmisen persoona, siis kuinka hyvin hän ottaa toiset ylipäänsä huomioon.

Näinä YT-neuvottelujen kiihkeänä aikana työntekijöiden kokema stressi ja epävarmuus voi johtaa sekin kiusaamiseen yhtenä tapana käsitellä asiaa.

Kiusaamisväitettä voidaan käyttää myös lyömäaseena tai keinona ulkoistaa itsestä omaa työtä kohtaan esitetty sinänsä asiallinen ja perusteltu kritiikki tai moitteet.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Minusta loistava ensiaskel olisi kiusattujen pakkosiirtojen muihin kouluihin lopettaminen.

Käyttäjän MattiAhlstedt kuva
Matti Ahlstedt

Kiusaaminen ja monet sen muodot lisääntyvät tekniikan kehittyessä, ennen se oli sanallista, porukasta ulos jättämistä, ehkä myös fyysistä. Nyt internetin myötä voidaan nopeasti leimata syytön kiusaajaksi nyyhkytarinalla facebookissa, vaikka asiaa tutkitaan, nimeä on hankala tälläisen jälkeen puhdistaa.
Tai levittää kiusallista valokuvaa kun kamera on jokseenkin jokaisella mukana ja ohjelmia on enemmän kuin tarpeeksi jolla ne levitetään niin että ne on sekunneissa kaikkien tuttavien nähtävänä.

Ymmärrän kuinka hankalaa on puuttua tälläiseen, joissain tilanteissa ollaan sana sanaa vastaan ja kiusaaja tuppaa olemaan vakuuttavampi ja hankalasta selvittämisestä on helpompi ulospääsy kun voidaan sanoa ettei mitään ole tapahtunut, ei tarvita rangaistuksia.

Itse olen todistanut tilannetta aikoinaan jossa jopa opettaja osallistui oppilaiden kanssa yhden oppilaan kiusaamiseen.

Ennaltaehkäisy työ, koulu tai minkä muun tahansa tilanteen kiusaamiseen on lähes mahdotonta omasta mielestä, mitkään varoittavat esimerkit mediasta tai muualta ei toimi, miksi? koska kiusaaja ei koe kiusaavansa, vaan luulee että on oikeassa tai oikeutettu käytökseensä.

Tiina Sairanen

Ei mitään uutta tässä kirjoituksessa. Olisin ehdottomasti halunnut konkreettisia esimerkkejä ratkaisuiksi, kiusaajat ovat monesti eliittien lapsia ja heistä koulu ei halua tehdä lastensuojeluilmoitusta. Tämä kierre se ei vaan näytä katkeavan ikinä! Jonninjoutavaa löpinää, joka on takuulla kaikkien tiedossa. Mitäpä, jos se poliisi olisikin velvollinen tekemään lastenuojeluilmoituksen, kun alaikäisen kiusatun vanhempi haluaa tehdä rikosilmoituksen? Kyllä se lain tulee suojella myös alle 15 vuotiaita uhreja.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Siis tämä menee lähemmäksi totuutta kuin vähemmistöhöpöily nyt vaikka kouluissa. Silti onko tästäkään hyötyä , tuskin.

Käyttäjän JaniPontusToivanen kuva
Jani Toivanen

Mites toi elämänkoulukiusaaminen, herra Poliisi? Meinaan Portugali ja muut viisaammat maat, jotka ovat lopettaneet kansalaisten vainoamisen lääke- ja nautintoainevalintojen perusteella, ovat suurin piirtein puolittaneet kaikki huumehaitat - sairaudet, kuolemat ja muut. Onko tuplasti huumeongelmia sen arvoista jotta saa kyykyttää kanssaihmisiä?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset