MarkoFobbaForss

Trollit poliisin työllistäjinä

Johdanto

Imatran tapahtumat nostivat trollaamisen taas otsikoihin, kun lähinnä yksittäinen Twitter-tili aiheutti hämmennystä levittämällä väärää tietoa henkirikoksen osallisista. Trollit aiheuttavat miltei päivittäin ilmoituksia nettipoliisille eri aiheista, joihin tosin on harvemmin mahdollisuuksia puuttua. Yritän avata tässä kirjoituksessa havaintojani trollaamisesta internetissä ja käydä läpi erilaisia trollaamisen muotoja ja motiiveja sekä aiheeseen liittyvää poliisin tiedottamista. Kirjoitus on pitkä, mutta aiheesta kiinnostunut jaksaa varmasti kahlata sen läpi.

Perinteiset trollit

Kun aloitin nettipoliisin työt, käsitti trollaaminen yleensä tekomuotoja, joissa yritetään tahallaan ärsyttää toista osapuolta erilaisilla tunteisiin vetoavilla aiheilla. Nykyään näistä suosittuja ovat erilaiset eläinten kiduttamiseen, vähemmistöihin, koulusurmiin ja pedofiliaan liittyvät aiheet. Lisäksi nuorten kuolemantapaukset ovat saaneet aikaan erilaisia trollauksia, joissa julkaistaan esimerkiksi meemikuvia muistotilille tai valeprofiileja kuolleiden tiedoilla. Näistä on useita esimerkkejä myös ulkomailta.

Perinteisten trollien taustalla voi olla satunnaisesti pilaileva nuori, mutta myös aikuinen, jolle trollaaminen voi olla jopa elämäntapa. Kanadalaisessa tutkimuksessa trollaajilla todettiin olevan sadistisia taipumuksia, joita ruokitaan toisten kauhistelevilla reaktioilla. Nettipoliisin selvittämissä tapauksissa motiivina on monesti ollut pelkkä itsensä viihdyttäminen ja tylsyys.

Toisaalta osassa trollaamistapauksista omaa motiivia pidetään myös yleisesti positiivisena, joista esimerkkinä voidaan mainita ns. ”pedohunting”, jossa tekeydytään lapseksi ja mennään jopa tapaamaan pedofiiliä kameran kera. Tilanteesta julkaistaan tämän jälkeen tallenne somessa. Trollaamiseen liittyy myös hyvähenkiset källit, joista omalle kohdalle on esimerkiksi sattunut Linnan juhlissa vuonna 2011, jossa Aamulehden äänestyksessä minut äänestettiin Linnan tyylikkäimmäksi. Äänestys oli masinoitu Ylilauta –sivustolta, josta on lähtenyt myös useita vähemmän mukavia trollaustapauksia. Ulkomailla samantapainen suosittu sivusto on 4chan.

Perinteiset trollit voivat nähdä paljonkin vaivaa valeprofiiliensa uskottavuuden eteen ja myös lavastaa esimerkiksi erilaisia eläimenkidutustilanteita. Yleisempää tosin on, että valeprofiilit ovat helpohkosti tunnistettavissa feikeiksi ja profiilissa käytettävät kuvat on kopioitu netistä. Viimeaikaisimmista kuvista tulee esimerkiksi mieleen kuva hirtetystä koirasta. Kuvaan oli lisätty teksti, jonka mukaan kuva oli otettu Suomessa, vaikka tilanne oli tapahtunut Iso-Britanniassa.

Päihde- ja mielenterveysongelmaiset

Välillä voi olla vaikeuksia erottaa, onko kyse trollista, vai onko taustalla vain erilaisia päihde- ja mielenterveysongelmia. Toki ongelmat voivat liittyä osittain myös perinteiseen trollaamiseenkin, mutta eron tekee tekijän tahallisuus. Näissä erilaisia ongelmia omaavan tarkoituksena ei ole trollata sivullisia tai tiettyä tahoa, vaan älämölö on tahatonta ja henkilökohtaisista ongelmista johtuvaa. Tämän takia erotan heidät omaksi ryhmäkseen, vaikka välillä eron tekeminen voikin olla vaikeaa.

Yritystrollit

Omaksi joukokseen erottaisin myös yritystrollit, joidan tarkoituksena on edistää tietyn yrityksen tuotteita tai asioita. Vaihtoehtoisesti kyseessä voi olla kilpailevan yrityksen tuotteiden tai palvelujen mollaaminen. Tässä kirjoituksessa en käsittele kuitenkaan aihetta tämän enempää.

Valtiolliseen vaikuttamiseen liittyvät trollit

Tuorein luonnehdinta trolleista liittyy informaatiosodankäyntiin ja ns. hybridisotiin, jossa tietty kansallinen taho on palkannut henkilöitä levittämään disinformaatiota ja muuta propagandaa omaksi edukseen internetissä. Valtiollisen vaikuttamisen käsite on siis laajempi kuin pelkkä trollaaminen ja siihen liittyy myös esimerkiksi viestinnän estäminen ja tuhoaminen. Trollaus voi liittyä esimerkiksi konfliktitilanteisiin, joissa jaetaan kuvia, jotka lavastetaan liittyväksi itse konfliktiin. Tarkoituksena voi myös olla levittää yleisesti sisäiseen turvallisuuteen ja kansalaiskeskusteluun vaikuttavaa informaatiota, jolla edistetään omaa agendaa. Sen takia ilmoitukset trolleista kiinnostavat myös nettipoliisia.

Israel on ollut yksi edelläkävijöistä sosiaaliseen mediaan liittyvässä propagandassa, mutta erilaisia informaatiosodankäyntiin liittyviä trolleja löytyy myös useasta muusta maasta, kuten Kiina ja Yhdysvallat. Kiinasta löytyy esimerkiksi 50 Cent Army –nimellä toimiva taho ja Snowden NSA-paljastuksissa kerrottiin erilaisista likakampanjamalleista tiettyä henkilöä tai tahoa vastaan.

Sosiaalista mediaa on käytetty hyväksi myös erilaiseen vakoiluun, jota tosin ei välttämättä voida luonnehtia trollaamiseksi. Tällainen tapaus oli käsillä esimerkiksi vuonna 2011, kun Facebookiin oli tehty profiili yhdysvaltalaisen Naton Euroopan joukkojen komentaja amiraali James Stavridiksen nimissä. Profiili oli haalinut kaverilistalleen useita korkea-arvoisia Iso-Britannian valtion virkamiehiä, esimerkiksi puolustusministeriöstä ja armeijasta. Kaverilistalla olemisen seurauksena, tämä luultavasti vieraan valtion lukuun toimiva taho, oli saanut käsikseen paljon arvokasta tiedustelutietoa esimerkiksi kohteiden perheistä ja liikkumisesta.

Suomessa huomiota ovat saaneet laajimmin ns. venäjä-trollit. Sen takia käsittelen aihetta vielä erikseen omassa kohdassaan.

Venäjä-trolli

Aihetta on tuotu esille erityisesti toimittajien toimesta, mutta koko ilmiöstä on jäänyt ainakin itselleni tietyllä tapaa sekava kuva. Ylen uutisoinnin ja Venäjän trollitehtaan paljastamiseen liittyvissä jutuissa trolleja luonnehditaan ”aggressiiviseksi ja anonyymiksi Venäjän johdon agendaa tukevaksi viestinnäksi”. On kuitenkin suhteellisen yleistä, että venäjä-trolleiksi leimataan myös muunlaisia tapauksia, jonka takia tarkempi erittely julkisuudessa olisi tarpeen. Näiden tapausten osalta viestejä tulee myös nettipoliisille, jossa keskustelu on voinut mennä loukkaavaksi tai uhkaavaksi trolliepäilyjen takia.

Havaintojeni perusteella jakaisin Venäjään liittyvät keskustelijat neljään eri kategoriaan:

1) Anonyymit venäjä-trollit, jotka toimivat yleensä Venäjältä käsin
2) Omalla nimellään ja kasvoillaan esiintyvät propagandistit, joilla vahva venäjämielinen agenda
3) Venäläistaustainen tai -mielinen tavallinen kansalainen
4) Perinteinen trollaaja, joka jäljittelee venäjä-trollia

Ensimmäisen kohdan osalta kyse Ylen trollijutun määritelmän mukaisista tapauksista, joissa kyseessä on anonyyminä esiintyvä palkattu työntekijä. Toiseen kohtaan taas jaottelen ne henkilöt, joilla on vahva agenda aiheeseen liittyen, mutta he esiintyvät omalla nimellään ja kasvoillaan ja mahdollisesti toimivat ainakin osittain Venäjän lukuun. Oli toiminta sitten taloudellisesti tuettua tai ei. Kyseisiä tahoja voidaan nimittää jossain tapauksissa myös vaikuttaja-agenteiksi.

Kolmanteen kohtaan kuuluvat tavalliset kansalaiset, jotka voivat olla venäläistaustaisia tai muutoin venäjämielisiä. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 Suomessa asui yli 30 000 venäläistä ja venäjänkielisiä oli yhteensä yli 70 000. Olisikin outoa jos Venäjälle myötämielisiä tai ymmärtäviä viestejä ei löytyisi sosiaalisesta mediasta, ilman että tarkoituksena olisi toimia aktiivisesti Venäjän lukuun. Kyse voi siis olla normaalista kansalaisesta, joka ylitulkintaan venäjä-trolliksi.

Viimeiseen kohtaan kuuluvat perinteiset trollit, jotka näkevät kuumana käyvässä venäjä-trollikeskustelussa paikan sörkkiä tilannetta. Esimerkiksi Imatran tapaukseen liittyen kyse oli tiedotusvälineiden tietojen mukaan tällaisesta tapauksesta ja twitter-trolli sai tökeröstä tekotavasta riippumatta laajahkoa huomiota. Lisäksi suojelupoliisi lausui tänä syksynä hallintovaliokunnalle, että venäjä-trollaaminen on saanut julkisuudessa enemmän huomioarvoa, kuin sen mittakaava olisi ansainnut. Suojelupoliisi piti huomattavasti vakavampana uhkana suoraa henkilövaikuttamista päätöksentekijöihin.

Poliisin tiedottaminen trollaustapauksissa

Poliisia kritisoitiin muutaman tahon osalta tiedottamisesta Imatran tapaukseen liittyen ja poliisin hitauden todettiin jättäneen tilaa trolleille. Itselläni herätti enemmän hämmennystä tapa, jolla täysin selkeään twitter-valeprofiiliin reagoitiin somessa ja tiedotusvälineissä. Samaan aikaan monet muut väärät tiedot jäivät ilman suurempaa huomiota. Tietyllä tapaa tämä tukee suojelupoliisin näkemystä tietystä ylireagoinnista venäjä-trolleihin.

Vaikka puolueellinen olenkin, oli poliisin tiedotus mielestäni Imatran tapauksessa riittävän tehokasta. Tilanteeseen ei olisi esimerkiksi vaikuttanut uhrien määrän kertominen mitenkään. Aina jää tilaa trollaamiselle, koska poliisi ei voi kertoa reaaliaikaisesti kaikkea tietoa. Erityismaininnan ansaitsee hyvin hoidettu tiedotustilaisuus. Eikä tämä tarkoita sitä, etteikö poliisin tiedottamisessa olisi yleisellä tasolla parannettavaa. Poliisi ei kuitenkaan voi julkistaa tietoa, ennen kuin asia on riittävällä tavalla tarkastettu. Tiedotusvälineiden tapa taas on nykyään enemmän ”rakentaa” juttua, jossa alkutiedoissa voi olla useita virheitä ja tietoja korjataan sitä mukaan kun niitä tulee, joka taas asettaa poliisin tiedottamiselle paineita.

Sosiaalisessa mediassa ja erilaisilla keskustelupalstoilla spekulointiin Imatran tapauksen yhteydessä myös useilla muilla skenaarioilla, joissa tekijäksi epäiltiin esimerkiksi maahanmuuttajataustaista henkilöä. Näitä ei kuitenkaan nostettu uutisiin, vaikka luotettavuudessaan ne olivat ihan samaa luokkaa twitter-trollin kanssa. Trollitilin toimien uutisoitiin vaikuttaneen jopa venäläisten matkustamisintoon, mutta olisiko asiasta tullut yhtä suurta haloota, jos asiaan ei olisi reagoitu näin vahvasti tiedotusvälineissä? Näin kävi mielestäni myös ns. pelottelevien klovnien tapauksessa, jossa media lietsoi ilmiötä uutisoinnillaan ja sai mielestäni osaltaan aikaiseksi copycat-ilmiön. Sama koskee myös koulu-uhkauksiin liittyviä tapauksia, jossa yksi epämääräinen viesti voi lähteä elämään täysin omaa elämäänsä, jos siihen ylireagoidaan. Ilmoitus poliisille on yleensä riittävä toimenpide!

Poliisi oikaisi trollitilin levittämän tiedon, mutta itse odottaisin kansalaisilta näissä tilanteissa myös tiettyä malttia ja medialukutaitoa. Sosiaalinen media ja keskustelupalstat ovat vakavien rikosten jälkeen aina täynnä spekulaatiota ja väärää tietoa, riippumatta siitä kuinka nopeasti tai tarkkarajaisesti poliisi saa tiedotetta ulos. Monesti myös oikeiden osallisten henkilötiedot ovat löydettävissä jo saman päivän aikana netistä. Ilmiö ei ole edes mikään uusi, koska jo vuonna 2008 Kauhajoen koulusurmaajan tiedot olivat helposti saatavilla miltei heti teon jälkeen sosiaalisesta mediasta.

Lopuksi

Lopuksi voidaan todeta vielä perinteisiin trolleihin liittyen, että näiden osalta nettipoliisi on tiedottanut jo useamman kerran, että ne häviävät parhaiten siten, että jättää ne huomiotta. Toki ilmoitus kannattaa tehdä tapauksissa, joissa ei ole täysin varma onko kyseessä trollitili. Trollien jakamasta materiaalista voi ilmoittaa ylläpidolle, vaikka se ei yleensä johdakaan materiaalin poistamiseen. Mitä taas tulee valtiolliseen vaikuttamistoimintaan liittyviin trolleihin, ottaa nettipoliisi niistä ilmoituksia vastaan mielellään.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Pikku-Hilkka Laronia

Oikestaan toimittajat ei älynneet kattoa tarkoin sitä trollia Imatran asiassa, sois pitäny just heän älytä vaijjeta!

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Jaa luin otsikon huolimattomasti eikä kyse ollutkaan trollaavista poliiseista joista saimme makupalan viimeksi eilen Supon Kari Harjun toimesta a-studion talkissa.

Käyttäjän Timo-PekkaMustakallio kuva
Timo-Pekka Mustakallio

Trollaavat virantapaiset, trollaava valtavirtamedia, resupekkatrollit, vasemmisto- ja oikeistotrollit keskusta- ja persutrolleja unohtamatta, EU-trollit, NATO-trollit, tutkijatrollit, asiantuntijatrollit... voi voi tätä trollauksen määrää! Herää kysymys: kuka oikeastaan joutaa trolli-hysterialtaan enää hoitaa ihan oikeita arkisia asioita, jos lähetin huutaa kybällä... mutta vastaanotin on mukavuussyistä sammutettu?!

Ehdottaisinkin, että 1.1.2017 lähtien määrättäisiin kympin pikavero kaikille, jotka käyttävät julkisuudessa suullisesti tai kirjallisesti viestiessään "trolli"-sanaa: nykytahdillahan trollivero tuottaisi yhdessä hujauksessa valtiontalouden vuosialijäämän verran lisäverotuloja?!

Hyvään päätöksenteon valmisteluun kuuluu mahdollisimman kattavan ja monipuolisen näkökantojen kirjon kerääminen, kunnollinen pohjatieto, mukaan lukien hyvin perustellut huimimmatkin analyysit: "The Big Picture". Näemme miten esimerkiksi EU:n toimintakyky hiipuu silmiemme edessä, kun se ei enää ota kuuleviin korviin muita kuin eurokraattien omia mielipiteitä, ja kun se kääntää sokean silmänsä kaikille tapahtumille mitkä eivät passaa sen "suuriin suunnitelmiin" (lue: mielettömiin kotkotuksiin, joilla ei ole enää mitään sidettä reaalimaailmaan, ei liioin pienintäkään mahdollisuutta toteutua... jos kukaan muu kuin eurokraatti ylipäänsä enää välittää).

Asiallisen keskustelun ja toimimisen loppuminen, taantuminen nimittelyjen ja solvausten tasolle sanottujen välttämiseksi, on merkki yhteiskunnan ja yhteisön henkisestä, ja hetikohta seuraavasta todellisesta hajoamisesta.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Valtiolliseen vaikuttamiseen liittyvä trollaus:

Miksi nettipoliisia kiinnostaa,jos joku tahtoo jakaa kansalaiskeskusteluun vaikuttavaa informaatiota, jolla edistetään omaa agendaa? Mitä se edes kuuluu nettipoliisille?

Venäjä-trolli:

"Havaintojeni perusteella jakaisin Venäjään liittyvät keskustelijat neljään eri kategoriaan:

1) Anonyymit venäjä-trollit, jotka toimivat yleensä Venäjältä käsin
2) Omalla nimellään ja kasvoillaan esiintyvät propagandistit, joilla vahva venäjämielinen agenda
3) Venäläistaustainen tai -mielinen tavallinen kansalainen
4) Perinteinen trollaaja, joka jäljittelee venäjä-trollia"

Melko suppea havainnointi Venäjään liittyvästä keskustelusta.Tuostahan puuttuu kaikki tavalliset keskustelijat jotka tahtovat keskustella asioista asioina eikä tunnepitoisenä öyhötyksenä.

En vieläkään tiedä mitä Imatran kohdalla on twitterissä sanottu.. mutta sitä en lopeta ihmettelemästä miksi poliisi arvuuttelee tekijän motiiveja,jos tekijä ei ole sanonut mitään asiasta.

Pekka Iiskonmaki

''Trollit poliisin työllistäjinä''

Poliisit on vähätöisiä ruikuttajia. Kukaan muu ammattikunta ei itke töiden takia.

Pekka Iiskonmaki

Suomen poliisi valittaa jatkuvasti, että se ja se työllistää heitä.

Esim. Heinolan joulutorilla myydyt 4 glögiä työllisti niin paljon, että poliisi kielsi glögin myynnin.

Ps. Anniskeluluvat olivat kunnossa.

Käyttäjän raimoylinen kuva
Raimo Ylinen

"Melko suppea havainnointi Venäjään liittyvästä keskustelusta.Tuostahan puuttuu kaikki tavalliset keskustelijat jotka tahtovat keskustella asioista asioina eikä tunnepitoisenä öyhötyksenä."

Juuri näin mutta toisaalta hyvä ettei meitä tässä laskettu trolleiksi . Tällaisen tavallisen suomalaisen, joka lukee Hesaria ja katsoo YLE:n ohjelmia, on melko mahdotonta törmätä "Venäjän massiivisen kybersodan" tuotoksiin. Kaikki uutisointi tulee länsimaisen median kautta ja värittämänä ja jos yrittää poimia rivien välistä jonkinlaisen totuuden uutisten kertomista asioista, niin nämä "kyberneettiset sotilaat" ovat heti leimaamassa trolleiksi.

Kuten blogisti kertoi, valhepropagandaa on käytetty maailman sivu omien päämäärien ajamiseen. Eilinen Ulkolinja kertoi hyvän esimerkin valheellisen tiedon käytöstä sodan aloittamiseen ja sen seurauksena lopulta ISIS:in nousuun.

Ari Anttila

Toivoisin vastausta pidemmän aikaa mietityttäneeseen kysymykseen:

Onko suomeksi kirjoittelevia Venäjän maksamia trolleja olemassa? Koska ainakaan YLE ei ole voinut todistaa näitä olemassa oleviksi. Nämä ovat kirjoittaneet vain venäjäksi venäläisillä sivuilla tai mahdollisesti englanniksi muualla.

Vastauksella ehkäpä saataisiin turhanpäiväiset venäjätrolli-kortit pois pakasta kotimaan keskustelussa.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Twitterissä profiilia seuraamaan ilmaantuu anonyymejä tilejä, jotka ilmoittavat selvän yhteiskuntapoliittisen agendan. Olen katsonut twittejään ja jos ne vähänkin osoittautuvat aggressiivisluontwisen yksipuolisiksi, etenkin vihapuheen kylväjiksi, niin klikkaan ne estetyiksi. Joissain linkiksi on annettu venäläinen nettisivusto.

Käyttäjän vinettoa kuva
Juhani Penttinen

Asun talven n. 5000 km päässä Imatralta ja parin tunnin aikaeron vuoksi olin ylhäällä ja lueskelin Ilta-Sanoman nettiuutisia kun Imatran tapaus pöllähti ruutuun. Pienen selvittelyn jälkeen tottuneena netin käyttäjänä sain selville alle tunnissa hyvin todennäköisen tekijän. Enhän minä sillä tiedolla itse asiassa mitään tehnyt mutta onhan se osoitus informaation leviämisnopeudesta.

Tekijän autosta oli kuva netissä. Dekkaristit olivat kärppänä selvittäneet auton omistajan tiedot. Tämähän ei vielä varmistanut paljoakaan koska auto saattoi olla anastettu. Mutta kun auton omistaja vuonna 1993 syntynyt J.L oli saanut tuomion tapon yrityksestä vuonna 2013 (Google-haun perusteella) niin tekijä oli kyllä yli 95% todennäköisyydellä hän.

Tärkein poliisin tiedotushan tuossa yön aikana oli se että tekijä oli otettu kiinni ja lähiseutujen asukaiden ei tarvinnut huolestua.

Minun mielestä tiedotus oli riittävä.

Trolli-asiasta sen verran että olisiko mahdollista saada tämän Imatran kaltaisten trollien teot rangaistaviksi ? Eikö tämä nyt ole selvää viranomaisten häirintää? Tahallista väärää informatiota kesken olevasta vakavan rikoksen tutkintaprosessis
ta.

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

MF: "Israel on ollut yksi edelläkävijöistä sosiaaliseen mediaan liittyvässä propagandassa, mutta erilaisia informaatiosodankäyntiin liittyviä trolleja löytyy myös useasta muusta maasta, kuten Kiina ja Yhdysvallat."

Tämä virke kaivannee hieman tarkennusta. Nähdäkseni Israel on edelläkävijä sosiaaliseen mediaan liittyvän propagandan paljastamisessa. Kun "Pallywood" mm Gazan konfliktien yhteydessä on levittänyt kuvia siviilien kärsimyksestä niin Israel on usein osoittanut kuvat joko lavastetuiksi tahi esim Syyriassa jo aiemmin otetuiksi ja julkaistuiksi. Itse en ole nähnyt Israelin armeijan jääneen kiinni tekaistujen kuvien levityksestä. Toinen tekijä on sosiaalisen median käyttö vastapuolen siviilien hyväksi, se oli yksi keino varoittaa gazalaissiviileitä lähiaikoina tukevasta rakennuksen tuhoavasta täsmäohjuksesta.

Petri Hämäläinen

Erittäin selväpäistä tekstiä nettipoliisilta.

Näillä "totuuden torvi" tai "tolkun mies" -kommenteilla on vaan se ongelma että ne ovat huuto metsään. Niissä premissinä on se että totuutta ja logiikkaa käyttämällä yleinen ymmärrys ja konsensus lisääntyisi.

Ei näin käy koska disinformaatiota ja trollihumpuukia suoltavat tahallisesti epärehelliset tahot kuten YLE jolla on sisä- ja ulkopoliittinen agenda ja motiivi.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Erittäin selväpäistä tekstiä nettipoliisilta.

Silti uutinen 50 poliisin siirtämisestä netin vahtimiseen hätkähdytti.
Samanaikaisesti Suomessa tehdään enenevässä määrin oikeita rikoksia, joita poliisi ei ehdi selvittämään.

Käyttäjän JuhaHakala kuva
Juha Hakala

Varsin ansiokas kirjoitus, jossa ammattilainen asettaa asioita oikeisiin mittasuhteisiinsa: Aidot Venäjän trollit, anonyymit ja palkkaa nauttivat suomenkieliset toimijat, ovat perin harvinaisia, jos edes olemassa. Viimeaikainen hysteria on johtanut siihen, että tavallisia piruparkoja nostetaan esille, jos trollaavat (perinteisessä tarkoituksessa) "Venäjän agendan" mukaisia tarinoita normaalin öyhöttämisen sijaan. Tällä tavalla "tutkijat" luovat jopa uutta markkinaa "venäjämyönteiselle" öyhöttämiselle.

Luettelon kolmas kohta on myös hyvä huomata: esimerkiksi oman perhetaustan vuoksi tai muiden syiden vuoksi aidosti Venäjään positiivisesti suhtautuvat henkilöt, jotka saattavat jopa pitää nykyistä mielipideilmastoa hankalana. Näillä henkilöillä on tietenkin oikeus esittää mielipiteitään, eikä kirjoittajakaan siihen halunnut puuttua.

Lisätarkastelua edellyttää kuitenkin kohta 2., "vaikuttaja-agentit". Tätä pidän vaikeasti perusteltavana kohtana ja pyydän siksi kommenttia kirjoittajalta:

"Toiseen kohtaan taas jaottelen ne henkilöt, joilla on vahva agenda aiheeseen liittyen, mutta he esiintyvät omalla nimellään ja kasvoillaan ja mahdollisesti toimivat ainakin osittain Venäjän lukuun. Oli toiminta sitten taloudellisesti tuettua tai ei. Kyseisiä tahoja voidaan nimittää jossain tapauksissa myös vaikuttaja-agenteiksi."
Esittäisin kolme esimerkkiä toiselta puolelta: Nordstream, Hanhikivi ja NATO.
- Hanhikiven voimalaitoksesta on tehty päätökset hallintoelimissä, että projektia voidaan jatkaa suunnitelmien mukaisesti. Asiasta keskustellaan nytkin pääministeritasolla Venäjän kanssa yhteisymmärryksessä. Hanke etenee liiketaloudellisien realitteettien mukaisesti eikä sen estämisestä ole kenellekään valtiotaholle nähtävissä hyötyä. Vastalauseet hanketta kohtaan pyrkivät ainoastaan Venäjän painostamiseen. Somessa vaikuttaa kuitenkin voimakkaita ryhmiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan hanketta vastaan. Ei ole selvää, että nämä saisivat suoraa korvausta some-aktiivisuudestaan, mutta osa Somessa kirjoittavista tekee virkatyötä, johon myös tämä kysymys kuuluu. Lasketaanko nämä vaikuttaja-agenteiksi? Ne joiden virkatyö liittyy aiheeseen? Ne, jotka oman agendansa mukaan kirjoittavat?
- Nordstream: USA pyrkii omienkin taloudellisten intressien vuoksi estämään hankkeen, koska sillä on ylimääräistä, mutta kallista LNG:tä myynniSSÄ: Lisäksi pitää energiaa geopoliittisena aseena. Suomea Nordstream koskee vain siltä osin, että meidän pitää hyväksyä ympäristöselvitys kun se on tehty. Ympäristöselvityksessä ei ole odotettavissa yllätyksiä, koska vastaava tehtiin Nordstream I:n osalta ja rakennustyöstä ja käytöstä saadut tiedot helpottavat uuden ympäristöselvityksen tekoa. Virallinen linja on, että Suomi tekee virkamiestyönä sille kuuluvat tehtävät eikä ota kantaa politiikkaan. Kuitenkin Somessa vaikuttaa hyvin aktiivisia kirjoittajia, jotka vaikuttavat mielipiteeseen USA:n taloudellisenkin edun mukaisesti. Useat näistä tahoista asemoituvat muutenkin hyvin USA- ja NATO-myönteisiksi ja ottavat kantaa myös Hanhikiveen ja NATOon. Osa tekee myös virkatyönä tähän liittyvää työtä, suuri osa tekee ilmeisesti harrastuksena, joskaan nimimerkkien takana toimivien henkilöiden kytköksistä ei voi tietää. Ovatko nämä vaikuttaja-agentteja?
- Samanlaisia pohdintoja NATOsta. Hyvinkin vahvasti somessa toimivat tahot ottavat hyvin vahvasti kantaa NATOon liittymisen puolesta, presidentin, hallituksen ja väestön valtaosan mielipiteen vastaisesti. Tiedetään, että osa näistä on ainakin nauttinut NATOn vieraanvaraisuudesta Brysselissä. Ovatko nämä henkilöt vaikuttaja-agentteja?

Kysymys siis kuuluu, onko some-keskustelijoita arvioitava eri tavalla, jos ajavat omista henkilökohtaisista syistä Venäjälle myönteistä agendaa kuin jos ajavat USA:n tai NATOn kanssa yhteensopivaa agendaa?

Kysymys vielä: Kriittisyyteni tässä asiassa on sopusoinnussa Venäjän edun kanssa. Itse en koe tekeväni tätä Venäjän edun vuoksi, vaan Suomen. En nauti korvausta tästä. Olenko kuitenkin Venäjän vaikuttaja-agentti? Vai kenties hyödyllinen idiootti?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset