MarkoFobbaForss

Armokuolema

Eutanasia kaikessa yksinkertaisuudessaan

Ihmiset, jotka eivät ymmärrä eutanasian oikeutusta, ovat keskiaikaisten harhojen vallassa. Näissä näyttää olevan lääkäreitäkin runsaasti. Pappeja voi paremmin ymmärtää, koska he haluavat pitää kuoleman tabuna, jonka ympärille he ovat elinkeinonsa yksinoikeuden kuoleman henkiseen hallintaan rakentaneet kahden tuhannen vuoden ajan. Toimivassa eutanasiassa on pääsääntö, että potilas itse ilmaisee ajoissa tahtonsa olla kärsimättä ja keinot, joilla kärsimykset päätetään. Tuskien sietokynnyksensä määrittelee potilas itse eikä lääkäri, jokin komitea tai laki. Muuta ei tarvita.

Peljättäviä mustia ja mukavia valkoisia sisaria eutanasian tiimoilta

Elämän ylläpitäminen ja potilaan oman tahdon kunnioittaminen on lääkärien ja hoitajien etiikan mukaista. He tekevät arvokasta työtä ja ovat ylpeitä siitä. Monelle heistä olisi kauhistus auttaa aktiivisesti potilasta kuolemaan. Omatunto muistuttaa asioista, joita ei koeta oikeiksi toteuttaa. Se muistuttaa myös koko loppuelämän ajan tehdyistä vääristä valinnoista.

Eutanasian tullessa lähelle

Vihreät ja Demarit ottivat esille aktiivisen eutanasian, joka on monelle ihmiselle herkkä ja vakava omantunnon asia. Selvää vastausta eutanasiaan ei ole olemassa. Monet puhuvat eutanasian puolesta, mutta asian sattuessa omalle kohdalle he joutuvat puntaroimaan sitä uuden kerran. Aktiivisella eutanasialla tarkoitetaan nopean ja tuskattoman kuoleman tuottamista, useimmiten tappavalla lääkeannoksella.

Eutanasia puhuttaa

Suomessa passiivinen armokuolema on ollut jo pitkään käytössä, vaikka asia on pidetty suurelta yleisöltä salassa. Valitettavan monissa kunnissa rahapula estää kalliiden hoitojen aloittamisen. Paikallisessa sairaalassa voi olla tietty määrä hengityskoneita, joissa on vuosia kiinni potilaita, joiden hoitoennuste on huono tai lähes olematon. Pikaista hengityskoneeseen kytkemistä tarvitsevalle nuorelle henkilölle ei enää olekaan laitetta, joka voisi huolehtia hänen elintärkeistä elintoiminnoistaan kriittisen tilanteen yli. 

Ihmisellä tulee olla oikeus päättää kuolemastaan

Entisen sisäministerin ja nykyisen kansanedustajan Päivi Räsäsen oheinen näkökanta ei ole minkään valtakunnan ihmetys, mutta nykypäivänä voidaan olla montaa mieltä "potilaiden surmaamisesta". Myös armomurha on vanhentunut käsite ja armokuolema sen sijaan täsmällisempi sekä ajanmukaisempi. Tärkeintä on se, että avustettuun kuolemaan on potilaan itsensä ilmaisema vakaa tahto.

Eutanasia ei ole tragedia - sietämättömät kivut ovat

Belgia sallii ensimmäisenä valtiona maailmassa eutanasian kuolemansairaille lapsille, joilla on sietämättömiä fyysisiä kipuja. Maan parlamentin alahuone hyväksyi lain äänin 86–44 ja lisäksi on huomionarvoista, että kansalaisilla teetetyn kyselyn mukaan jopa kolme neljästä belgialaisesta kannatti eutanasialain laajentamista koskemaan kuolemansairaita lapsia.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä