MarkoFobbaForss

Kaikki blogit puheenaiheesta Ikääntyminen

Ovatko meikäläiset resurssi vai taakka yhteiskunnalle?

Helsingissä järjestettiin 9.-10.7.2019 ”High-level Forum on the Silver Economy”. ”Silver” tarkoitti vanhuutta, vanhenemista ja muuta sellaista (”hopeahapsetko” olivat antaneet idean nimestä?), eritoten sitä, miten teollistuneiden länsimaiden, Japanin ja Kiinan yhteiskunnat tähän kasvavaan haasteeseen vastaavat. Paikalla oli paljon väkeä, tosin vielä enemmän oli mukaan kutsuttu, mutta loma-aika vaati veronsa, vaikka tilaisuuden puhujakaarti oli korkeinta mitä Suomesta löytyy (ei sentään presidentti), ja osallistujia 45 maasta.

Seniorikansalaisten asema on turvattava

Me nuoremmat saamme parhaillaan nauttia niistä hedelmistä, jotka jälleenrakentajasukupolvi kovalla työllään aikoinaan kasvatti. Nyt on meidän vuoromme auttaa ja taata heille arvokas ikääntyminen. 

Virkeitä ja hyväkuntoisia seniorikansalaisia on enemmän kuin koskaan. He käyttävät varallisuuttaan tavalla, joka työllistää esimerkiksi palvelusektorin yrittäjiä merkittävästi. Siksi eläkkeiden riittävä ostovoima on kaikkien suomalaisten etu.
 

Alone Lonely

Matti-Eemeli teki perinteiseen tapaansa lumitöitä aamulla, kun naapuritalon parvekkeelta vanhahko nainen vilkutti hänelle. Matti-Eemeli vastasi vilkutukseen kuten aina vilkuttajille. Kesällä mies oli nähnyt seniorinaisen usein parvekkeella hoitamassa kesäkukkiaan kuten komeata pinkinväristä valtavaa maljaköynnöstä, joka oli kahden riippacallunan amppelin välissä. Talvella näkyi nainen harvemmin parvekkeella

Forever young

Olen aikoja sitten menettänyt toivoni suhteen, että ns. maahanmuuttokeskustelussa tapahtuisi jatain edistymistä; kysymyksiin saisi vastauksia ja vastauksiin saisi jotain perusteluja. Samat puheenparret toistuvat päivästä toiseen.

Ikääntyminen on sairaus ja siihen on kehitettävä lääke

Ajatus nuoruudenlähteestä on varmasti lähes yhtä vanha kuin ihminen itse. Ero nykypäivän ja entisajan välillä on, että ihminen alkaa lähestyä nyt pistettä, jossa ikääntymistäkin voidaan manipuloida, ehkä jopa kääntää taaksepäin.

Saanko elää vanhaksi?

Onko yhteiskunnan järkeä pitää vanhaa ihmistä elossa, pohtii Helsingin Sanomissa 83-vuotias Jörn Donner ja tulee siihen tulokseen, että niin kauan kuin hän on työkykyinen, hänellä on mielestään syy saada elämälleen jatkoaikaa.

Entä sitten, kun työkyky lopullisesti häviää? Sittenkö ihminen joutaa kuolla pois?

Ikääntyneitä kohtelu usein ihmisoikeuksien ja perustuslain vastaista

Suomi on hyväksynyt YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ja täydentänyt sitä monin säädöksin. Suomen perustuslain keskeiset kohdat perustuvat ihmisoikeuksien julistukseen. Ihmisoikeuksien julistuksen mukaan muiden muassa ketään ei saa asettaa muita huonompaan ja eriarvoiseen asemaan julistuksessa mainituista syistä. Näihin syihin  kuuluu epäilemättä myös ihmisen ikä eli ikäsyrjintä on kielletty. Suomen perustuslain 2 luvun 6 §:n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muiden muassa iän, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kansallinen kestävyysvaje

Kestävyysvaje on totta. Tehtyäni elämän käyttäjä-kokemuspohjaista tutkimusta; 100% tutkimukseen osallistuneesta minusta oli sitä mieltä. 

Ikäihmisten taitettu itsetunto

”Väestön ikääntyminen on Suomelle suuri riski” huutaa päivälehden otsake. Toteamus on Valuuttarahaston, IMF:n valtuuskunnan johtajan Subhash Thakurin, hänen vierailtuaan Suomessa. Otsake on kovin rohkaiseva sadoille tuhansille ikäihmisille.

Ajan henki on olla arvostamatta ikääntymistä. Eläkeläisiä pidetään yhteiskunnallisena rasitteena. Me puhumme eläkepommista, passiiviväestön kasvusta, huoltosuhteen heikkenemisestä, sosiaali- ja terveydenhuollon karkaavista kustannuksista ja julkisen talouden kestävyysvajeesta. Tähän kaikkeen löytyy yksi syy: väestön vanheneminen.

Ikähaaste

 

Talouden kriisien pyörteessä on lähes unohtunut, että Eurooppa kohtaa myös varsin inhimillinen haaste: ikääntyminen.

 

Vuoteen 2030 mennessä jopa kolmannes eurooppalaisista on eläkeiässä. Väestön ikääntyminen ei iske tasapuolisesti kaikkialle Eurooppaan – Suomen pohjois- ja itäkolkissa ikärakenteen muutos tapahtuu nimittäin huomattavasti nopeammin. Esimerkiksi kolmannes pohjoiskarjalaisista ylittää eläkeiän kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä!

 

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä